Workshops om Gode Udskrivelser

Her kan du læse, hvordan du kan holde workshops og gruppeforløb for indlagte patienter i psykiatrien.

Formålet med aktiviteten er at skabe håb, understøtte patienternes egen rolle under indlæggelsen – samt skabe plads til at drøfte det, der fylder
i forhold til udskrivelsen.

Når man er indlagt er der mange af de samme ting, der fylder hos patienterne  – man går blot typisk alene med det.

Det der fylder er beskrevet i Udskrivningsguiden. Det er forskelligt, hvad der fylder mest hos den enkelte, men vi har ikke været ude for, at det ikke var indenfor guidens temaer som vi har samlet på én A3.

Ved at holde fælles workshops eller gruppeforløb, kan man gøre en vigtig forskel – både i forhold til at skabe håb og tro på at det kan lade sig gøre at få et godt liv, men også i forhold til samarbejdet med personalet og de andre patienter under indlæggelsen.


Hvis du vil holde workshop – forslag til program

Vi har holdt 29 workshops for patienter og personale ud fra følgende program. Workshoppene har været holdt på åbne og intensive afsnit. Der har været fra seks til tyve deltagere.

Hvem afholder workshoppen:
Vi anbefaler at mindst én peer medvirker i at gennemføre workshoppen. Egne erfaringer med indlæggelser og udskrivelse er vigtige for at rammesætte indholdet og til at binde de forskellige udsagn deltagerne kommer med sammen

Hvem kan være med:
Workshoppen henvender sig lige meget til medarbejdere og patienter – helst med ligelig fordeling.
Workshoppen vil give både personale og patienter konkrete input & redskaber til at arbejde med det, der fylder mest i forhold til indlæggelsen, i hverdagen på afsnittet.

Hvor længe varer det:
I alt to timer, med tre moduler af 30 minutters varighed, med pause mellem hvert modul.
Workshoppen afholdes med åben dør – man kan komme og gå i pauserne.


Program

Del 1 –30 minutter
• Præsentationsrunde
• Gennemgå programmet og sæt ramme
• Introduktion til Udskrivningsguiden
• Øvelse 1 – Hvad er vigtigt for dig når du er indlagt og bliver udskrevet?

Pause – 10 minutter – med mulighed for at komme & gå

Del 2 – 30 minutter
• Opsamling og dialog i forhold til øvelse 1
• Dig selv og andre mennesker

Pause– 15 minutter – med mulighed for at komme & gå

Del 3 – 30 minutter
• Øvelse 2 – Mål, drømme og håb
• Evt. opsamling
• Gennemgang af relevante kapitler
• Hvad gør I i forvejen på afdelingen og hvordan kan I fortsætte med at tale om det der er vigtigt for jer på afsnittet?

Workshops m. Udskrivningsguiden 254.65 KB 618 downloads

...

Øvelse 1: Hvad er vigtigt for dig når du er indlagt og bliver udskrevet?

  • Deltagerne skriver på post-its (5-10 min.)
  • Post-its tematiseres på plakakt
  • Ud fra temaerne er der et fælles grundlag for at drøfte de aktuelle bekymringer, spørgsmål og håb til tilværelsen efter indlæggelsen.

A3 fra workshoppen. Klik for at se


Hvad har patienterne fået ud af workshops

Det følgende er de evalueringsresultater vi har fra vores workshops:

Det var godt at få mulighed for at bruge guiden – huskelisten – netværkskortet – skemaer med egne noter – få mål/delmål – at udskrivning og udskrivningssamtaler skal være integreret i behandlingsplanen – motivere til samtaler om dette – gode råd.

Det er vigtigt at have fokus på udskrivning og have samtaler om det – vigtigheden af at få opbygget en struktur på hverdagen – at indarbejde guiden i afdelingens arbejdsrutiner – at afstemme forventninger mellem personale og patienter.

Du er ikke alene – heller ikke efter udskrivning – siger nogle gode ting, som sætter tanker i gang – at man skal tage det med ro og ikke stresse efter udskrivning – at I delte jeres historie gjorde mig klogere på min egen udskrivning og hvordan jeg skal forholde mig – at andre har samme problemer som jeg selv og ikke er mere tjekket end mig

For personalet havde det især stor betydning, at det var tidligere patienter, der underviste

At livet fortsætter – også udenfor – at indlæggelse er en parentes i patienternes liv – men med en større forståelse for, hvor svært det kan være for patienterne, når de skal udskrives og vendte tilbage til livet udenfor

“patienternes og undervisernes egne oplevelser og historier – den store gensidige lydhørhed.”


Undervisningsvejledning

Denne vejledning er til dig, der vil gennemføre gruppeundervisning med udgangspunkt i Udskrivningsguiden. Vejledningen bygger på vores workshops, men er til et helt forløb.

Download PDF

Vejledningen beskriver otte forskellige temaer. Der kan undervises enkeltstående i hvert tema, eller de otte temaer kan gennemgås som et samlet forløb. Hver undervisningssession varer 1-2 timer og kan have op til 12 deltagere.


Fakta:

Projekt Din Gode Udskrivning har i perioden 2013-2015 undervist patienter og personale på psykiatriske centre i Region Hovedstadens Psykiatri. Projektet har i perioden gennemført 52 undervisningsgange, der har involveret 116 afsnit, inkl. genbesøg.

Der har været gennemført to typer aktiviteter:

  • Workshopen ”Din Gode Udskrivelse” – for både medarbejdere og patienter. Er ofte foregået på tværs af afsnit. Workshoppen henvender sig medarbejdere og patienter, der ønsker at kunne arbejde aktivt med udskrivelsen.
  • Oplæg på et personalemøde – ”Introduktion til Udskrivningsguiden” for personalet, med ideer til dialog med patienterne om forberedelser til udskrivelsen, samt en gennemgang af relevante kapitler i Udskrivningsguiden.

Hvor meget betød det for deltageren, at tidligere patienter gennemførte undervisningen?

  • Workshops: 89% svarer ”rigtigt meget”
  • Personalemøder: 87% svarer ”rigtigt meget”

Samlet finder 97% af alle svarpersonerne aktiviteterne relevante, hvoraf henholdsvis 74% fra workshops og 87% fra personalemøderne svarer, at aktiviteterne er ”meget relevante”.

Læs mere om hvad vi hvad lærte vi af projekt Din Gode Udskrivning