Workshops om Gode Udskrivelser

I 2013-2015 holdt vi workshops på psykiatriske afdelinger i Region Hovedstaden for at give håb, understøtte patienters egen indflydelse på hverdagen under indlæggelsen og for at have et fokus på det, der fylder i forhold til udskrivelsen.

På baggrund af 29 workshops på både åbne og intensive afsnit, er konklusionen at det er de samme ting der fylder hos hovedparten af patienterne – og at det er de emner, der er indholdt i Udskrivningsguiden. Både patienter og sundhedsfagligt personale deltog i workshoppen.

Det er forskelligt, hvad der fylder mest hos den enkelte, men vi var aldrig ude for, at det ikke var indenfor guidens temaer som vi samlede på én A3.

Programmet var udviklet i tæt dialog med medarbejdere i Region Hovedstadens Psykiatri, der allerede anvendte Udskrivningsguiden i fx gruppeforløb og psyko-education.


Program for workshoppen:

Varighed: To timer. Åbent – folk kan komme og gå.

Del 1 –30 minutter
• Præsentation
• Hvad kan du gøre imens du er indlagt – få øje på de små fremskridt
• Øvelse 1 – Hvad er vigtigt for dig når du er indlagt og bliver udskrevet?

Pause – 10 minutter – med mulighed for at komme & gå

Del 2 – 30 minutter
• Opsamling og dialog i forhold til øvelse 1
• Dig selv og andre mennesker

Pause– 15 minutter – med mulighed for at komme & gå

Del 3 – 30 minutter
• Øvelse 2 – Mål, drømme og håb
• Evt. opsamling
• Gennemgang af relevante kapitler
• Hvad gør I i forvejen på afdelingen og hvordan kan I fortsætte med at tale om det der er vigtigt for jer på afsnittet?

A3 fra workshoppen. Klik for at se


Hvad tog patienter og personale især med sig?

Værktøjer: Bruge guiden – huskelisten – netværkskortet – skemaer med egne noter – få mål/delmål – at udskrivning og udskrivningssamtaler skal være integreret i behandlingsplanen – motivere til samtaler om dette – gode råd.

At det er vigtigt at have fokus på udskrivning og have samtaler om det – vigtigheden af at få struktur på hverdagen – at indarbejde guiden i vores arbejdsrutiner – at afstemme forventninger mellem personale og patienter.

Du er ikke alene – heller ikke efter udskrivning – siger nogle gode ting, som sætter tanker i gang, som jeg kan bruge – at jeg skal tage det med ro og ikke stresse efter udskrivning – at I delte jeres historie gjorde mig klogere på min egen udskrivning og hvordan jeg skal forholde mig – at andre har samme problemer som jeg selv og ikke er mere tjekket end mig

For personalet havde det især stor betydning, at det var tidligere patienter, der underviste

At livet fortsætter – også udenfor – at indlæggelse er en parentes i patienternes liv – men med en større forståelse for, hvor svært det kan være for patienterne, når de skal udskrives og vendte tilbage til livet udenfor

“patienternes og undervisernes egne oplevelser og historier – den store gensidige lydhørhed.”


Undervisningsvejledning

Denne vejledning er til dig, der vil gennemføre gruppeundervisning med udgangspunkt i Udskrivningsguiden. Vejledningen bygger på vores workshops, men er til et helt forløb.

Download PDF

Vejledningen beskriver otte forskellige temaer. Der kan undervises enkeltstående i hvert tema, eller de otte temaer kan gennemgås som et samlet forløb. Hver undervisningssession varer 1-2 timer og kan have op til 12 deltagere.


Fakta:

Projekt Din Gode Udskrivning har i perioden 2013-2015 undervist patienter og personale på psykiatriske centre i Region Hovedstadens Psykiatri. Projektet har i perioden gennemført 52 undervisningsgange, der har involveret 116 afsnit, inkl. genbesøg.

Der har været gennemført to typer aktiviteter:

  • Workshopen ”Din Gode Udskrivelse” – for både medarbejdere og patienter. Er ofte foregået på tværs af afsnit. Workshoppen henvender sig medarbejdere og patienter, der ønsker at kunne arbejde aktivt med udskrivelsen.
  • Oplæg på et personalemøde – ”Introduktion til Udskrivningsguiden” for personalet, med ideer til dialog med patienterne om forberedelser til udskrivelsen, samt en gennemgang af relevante kapitler i Udskrivningsguiden.

Hvor meget betød det for deltageren, at tidligere patienter gennemførte undervisningen?

  • Workshops: 89% svarer ”rigtigt meget”
  • Personalemøder: 87% svarer ”rigtigt meget”

Samlet finder 97% af alle svarpersonerne aktiviteterne relevante, hvoraf henholdsvis 74% fra workshops og 87% fra personalemøderne svarer, at aktiviteterne er ”meget relevante”.

Læs mere om hvad vi hvad lærte vi af projekt Din Gode Udskrivning