Verdens største lille nyhed – co-produktion om recovery

KORT NYT: Tidligere psykiatriske patienter fra projekt Din Gode Udskrivning og Foreningen Outsideren har sammen med Region Hovedstadens Psykiatri kortlagt de initiativer, der er i gang i 2014 som en del af udviklingen afRegion Hovedstadens Psykiatriaf som et fagligt velfunderet recoveryorienteret hospital.

Co-produktionen har den 1. maj 2014 resulteret i et temanummer af PsykiatriNyt samt etableringen af en helt ny sektion om recovery på Region Hovedstadens Psykiatri’s hjemmeside.

Vi siger tak for et godt samarbejde.

“Det er vigtigt, at alt ikke handler om problemer, men også om fokus på den enkeltes ressourcer, kompetencer, håb og drømme. I et samarbejde mellem patienter, pårørende og medarbejdere handler det om at flytte fokus, så ikke kun patienterne, men også medarbejderne ser nye muligheder og mål.” – leder, PsykiatriNyt

Psykiatrinyt-forside