2013 - 2013: TrygFonden støtter projekt Din Gode Udskrivning

TrygFonden støtter arbejdet med at implementere og forankre Udskrivningsguiden, med to millioner kroner. Fra 2013-2015 gennemføres projekt ”Din Gode Udskrivning,” i et tæt samarbejde mellem AskovFonden, Psykiatriforeningernes Fællesråd, Foreningen Outsideren og Region Hovedstadens Psykiatri – herunder som en del af en ny strategi for brugerdeltagelse i Region Hovedstadens Psykiatri.

Projektet benytter sig fortsat af co-produktion. Aktiviteternes form og indhold fastlægges i dialog mellem projektet, medarbejderne i psykiatrien og brugerne af psykiatrien.

Der gennemføres oplæg for medarbejdere samt workshops for både patienter og medarbejdere. Aktiviteterne foregår efter aftale med det enkelte center og henvender sig til både patienter og personale. Erfaringer fra projektets aktiviteter formidles til bruger- og  pårørendeorganisationer i Region Hovedstaden.

Bruger og pårørende er aktivt involveret i projektet ved gennemførelsen
af projektets aktiviteter, herunder ved at det er tidligere patienter, der gennemfører
undervisning ude på centrene.