2012 - 2012: Evaluering af pilotprojekt

I efteråret 2012 gennemførtes en evalueringen af pilotprojektet. Den viste at:

 • Ledelsen på de psykiatriske centre giver generelt udtryk for stor opbakning og ros til
  Udskrivningsguiden. Guidens indhold og opbygning vurderes som værende særdeles relevant, informativt, brugbart til patienterne om væsentlige spørgsmål i en recoveryorienteret retning.
 • Patienter giver udtryk for, at guiden både bidrager til at skabe ro i sindet, bekræfter og
  understøtter borgerens behov for at få bekræftet normaliteten og at det er OK og helt
  almindeligt at have det, sådan som den enkelte har det. Samtidig giver det svar på eller anledning til at drøfte mange svære og relevante problemstillinger. Men patienterne undrestreger, at Udskrivningsguiden skal bruges i dialog med medarbejderne. Patienterne fandt, at Udskrivningsguiden også kunne give deres pårørende god og relevant viden.
 • Medarbejdere, der bruger Udskrivningsguiden i forbindelse med psykoeducation eller
  anden dialog, finder at guiden var meget relevant, velskrevet, dækkende og igangsættende.