2009:C - 2009: Støtte fra SIND og TrygFonden til pilotprojekt

Med en donation fra Sind og efterfølgende Trygfonden i 2009, blev det muligt at udvikle og producere Udskrivningsguiden samt udskrevet.dk.

Formålet var (intet mindre end):

  • At skabe sammenhæng og overblik for borgeren omkring, hvad der skal og kan ske i et udskrivelsesforløb efter behandling på en psykiatrisk afdeling og perioden 12 måneder efter. Dette gøres ved at borgeren gives ”Udskrivningsguiden – når du udskrives fra en psykiatrisk afdeling” før udskrivelsen. Projektmaterialet, der herefter omtales som en pjece, uddeles af personalet på de psykiatriske centre.
  • At give borgeren mulighed for indsigt og deltagelse i udskrivningsprocessen, da der er evidens for at det i en vis udstrækning modvirker de kendte risici ved udskrivelser, dvs. selvmordstruethed, isolation, forringelse af sociale levevilkår, genindlæggelse og kriminalitet.
  • At skabe håb for borgeren og dennes pårørende gennem information, der lægger vægt på at tale i øjenhøjde med borgeren om typiske udfordringer i livet efter en indlæggelse og mulighederne for recovery. Budskabet er, at du er ikke alene – andre har været der og vil gerne dele erfaringer med dig.
  • I lettilgængelig form at gøre opmærksom på akutte og ambulante kontaktmuligheder, relevante muligheder for social omsorg og støtteordninger i både offentligt og frivilligt regi, herunder om mulighederne for at møde ligestillede i det frivillige sociale arbejde og derigennem selv at bidrage til at genopbygge sin hverdag.
  • At understøtte det skriftlige materiale med et website, der støtter op om udskrivningsforløbet og perioden bagefter og ajourføres af frivillige.
  • At bidrage til overholdelsen af eksisterende bestemmelser i regionalt og kommunalt regi, gennem information om muligheder og rettigheder ved udskrivelse og efterfølgende psykosocial rehabilitering.