2008 - 2008 Rundspørge i organisationerne

Idéen blev i 2008-2009 drøftet med DSR (Dansk Sygeplejeråd), Dansk Psykiatrisk Selskab, Dansk Socialrådgiverforening, Sind, LAP, Bedre Psykiatri, Psykiatrifonden og en række andre relevante foreninger og organisationer.

Alle var enige om at udskrivelser er en væsentlig problematik, og indgik senere i styregruppen, der udarbejdede Udskrivningsguiden.