2007 - 2007: Idéen fødes

Foreningen Outsideren og Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden begyndte i 2007 det forberedende arbejde med udskrivningsguiden.

Problemstillingerne, der ledsager udskrivning, er velkendte af regionale og kommunale myndigheder samt bruger- og pårørendeorganisationer indenfor psykiatrien. Men den person, der står og skal udskrives, kender oftest ikke udfordringerne på forhånd. Samtidig var der en vis grad af dokumentation for, at hvis psykiatriske patienter inddrages i deres egen udskrivning, får de et bedre forløb og kommer sig i større omfang, end hvis de ikke inddrages.

Håbet var at udvikle en Udskrivningsguide, som hjælp og støtte i det, der statistisk set er en af de vanskeligste perioder i et menneskes liv. Guiden er skabt på initiativ af sindslidende og pårørende, ud fra et princip om, at i den gode udskrivning, er den udskrevne selv en vigtig ressource.

Initiativtager til arbejdet var daværende redaktør for Outsideren Klavs Serup Rasmussen. Sammen med Kirsten Elise Hove, daværende formand for Fællesrådet, tog de begge to fat på opgaven som frivillige. Klavs på baggrund af sine egne erfaringer med indlæggelser og udskrivelser, og Kirsten ud fra sine erfaringer som pårørende og bisidder.