Reportage: Nyt samarbejde mellem patienter og personale i psykiatrien

Hverken personale eller patienter var i tvivl efter to timers fælles workshop på PC Nordsjælland i Frederikssund: Det betød alt, at det var tidligere patienter, der holdt oplæg.

Workshoppene kan bookes af alle centre i Region Hovedstadens Psykiatri i 2014 og er den første type aktivitet, hvor samarbejdet mellem Region Hovedstadens Psykiatri og bruger- og pårørendeforeninger foregår direkte ude på de enkelte afsnit.

Af Marie Brogaard og Klavs Serup Rasmussen

Syv patienter og syv medarbejdere sidder samlet i det store konferencerum på PC Nordsjælland i Frederikssund. Selvom de har tilbragt det meste at marts måned sammen på døgnafsnittene 5441 og 5541, er det alligevel første gang, at de er sammen på denne måde.

De to undervisere fra projekt Din Gode Udskrivning, Klavs Serup Rasmussen og Pia Frydensberg, begynder workshoppen med at fortælle om deres behandlingsforløb og vejen tilbage til en meningsfuld hverdag.

Derefter introduceres Udskrivningsguiden, en håndbog på 40 sider, der indeholder gode råd og værktøjer til at få mest muligt ud af en indlæggelse. Som noget af det første begynder samtalen hen over bordet, at handle om, hvordan man som patient selv finder et meningsfuldt mål at arbejde hen imod.

”Jeg kan huske, at min drøm, da jeg var indlagt, var at kunne tage ind på Strøget og sidde på en bænk blandt mange mennesker og have det godt med det. For jeg havde det meget svært med at være sammen med mennesker,” fortæller Klavs Serup Rasmussen, og spørger en af de mandlige tilhørere, hvad hans mål eller drøm er.

”At se nogle nuancer i livet igen. Så alt ikke bare er gråt,” lyder svaret med et smil, som ikke når øjnene.

DSC_4539 S-H

Pia Frydensberg var en af de første undervisere, der holdt fælles workshop for personale og patienter. Foto: Jette Nielsen

Lige relation mellem patienter og personale

Patienter og personale deltager på lige fod til workshoppen, der gennemgår Udskrivningsguidens kapitler om tanker og følelser i forbindelse med indlæggelsen, netværkets rolle, tjekliste og kriseplaner og de andre forhold, der er vigtige for den gode indlæggelse og udskrivelse.

Det opstår hurtig enighed blandt patienterne om, at det er svært at tage mod opbyggelige råd, når hverdagen er brændt sammen, og en ny begyndelse kan være svær at få øje på. Personalet spiller ind med udfordringen, der ligger i at ville hjælpe uden at risikere at overtage patientens initiativ.

”Det helt særlige og meget spændende er, at patienter og personale deltager på lige fod. Relationen er lige. Vi er til et kursus sammen, hvor både patienter og personale skal lære noget. Det er rigtig godt,” siger social og sundhedsassistent, Jytte Pedersen, i en af pauserne.

Jane, som har været indlagt siden januar, og nu kun er dagpatient på afsnittet, supplerer:

”Begge parter har noget på spil. I vil som personale gerne gøre jeres arbejde godt. Og vi vil gerne få det bedre.”

Underviserne skaber håb

”Hvordan er det for jer, at det er tidligere patienter, som sidder her og fortæller?”

Spørgsmålet fra sygeplejersken er oprigtigt nysgerrigt, og henvendt til de patienter, der på trods af deres sygdom følger koncentreret og deltagende med i workshoppen.

”Det er da glædeligt. Jeg håber at stå i deres sko en dag,” svarer en mandlig workshopdeltager. Flere andre giver ham ret.

Både for personalet og de patienter, som deltager i workshoppen, er det helt afgørende, at oplægsholderne selv har været psykiatriske patienter. Det skaber håb og gør drøftelserne af udfordringerne ved at være indlagt nærværende.

Drøftelse af den gode indlæggelse og udskrivelse

På workshoppen er der en tydelig stemning af, at her er ingen eksperter. Der er lige så mange opskrifter på den gode indlæggelse og udskrivelse, som der er indlagte patienter. Derfor gør oplægsholderne meget ud af at fortælle om deres egne erfaringer.

”Det er meget individuelt, hvad en god udskrivelse indebærer. Man skal finde sig selv på en ny måde – finde tilbage til sit gamle jeg. I starten troede jeg ikke på, at jeg ville blive rask, men så begyndte der at komme sådan nogle små glimt, hvor jeg kunne se og mærke mit gamle jeg igen,” fortæller Jane, dagpatient på afsnittet.

Hvordan kom de små glimt?

Det startede en dag, da min store datter sagde ”mor du sidder sgu også bare og hækler giraffer.” Og det gjorde jeg jo, for i en periode var det, det eneste jeg kunne.”

Jytte Pedersen, social og sundhedsassistent, supplerer:

”Vi skal som personale være gode til at se og fange de her glimt. De kommer typisk, når familien begynder at behandle en normalt igen. Det er meget vigtigt at have de pårørende med, fordi det typisk kan være dem, der starter de her små glimt. Der er relationskortet i Udskrivningsguiden rigtig godt.”

Personale har jo aldrig været indlagt…

Workshoppen på psykiatrisk afdeling i Frederikssund slutter med, at personale og patienter diskuterer forskellen på at være patient og personale.

”Der er jo ingen af jer, der har været indlagt,” siger en.

”Det ved du faktisk ikke. I kender ikke vores baggrund og vores bevæggrunde for at arbejde i psykiatrien. De fleste af os har nok været i berøring med området på den ene eller anden måde, siden vi har valgt netop det fag,” siger en afdelingssygeplejerske.

Et par af de andre medarbejdere giver hende ret. ”Det kunne godt være, man skulle begynde at bruge sine egne erfaringer noget mere. Men det er en svær balance,” påpeger en anden.