Tema i fagbladet Sygeplejersken om gode udskrivelser

Sygeplejersken sætter fokus på gode udskrivelser.

”Vi arbejder jo allerede med meget af det, guiden indeholder, f.eks. i patienternes krise- og behandlingsplaner. Med guiden har vi en håndbog, som vi alle kan bruge, både patienter, pårørende og personale, og det giver bl.a. en ny mulighed for at forventningsafstemme

– siger afdelingssygeplejerske på afsnit A2 på Psykiatrisk Center Amager, Sigrid Matthesen, i juni-nummeret af Sygeplejersken.

I Sygeplejerskens reportage fra en af projekt Din Gode Udskrivnings workshops i Region Hovedstadens Psykiatri, kan du læse om patienternes og medarbejdernes oplevelser af workshoppen. Undervisning har fokus på, hvordan man sammen kan forberede udskrivelsen bedst muligt.

Læs også interviewet “Guiden giver et godt overblik,” hvor sygeplejerske Ea Villadsen fortæller om sine erfaringer med at anvende Udskrivningsguiden.

Vi skriver ikke mere her – så du selv kan danne dig din egen mening om det vi laver.

I hele 2014 kan psykiatriske afsnit i Region Hovedstaden booke projekt Din Gode Udskrivning til enten at holde oplæg til en personalemøde eller gennemføre en workshop.

Guiden giver et godt overblik - Mozilla Firefox 08-08-2014 221404

Klik på billedet for at læse hele artiklen på Sygeplejerskens hjemmeside