“Ud af ghettoen” – inspirationsseminar for både psykiatri og somatik

Projekt Din Gode Udskrivning var ét ud af fem projekter, Enheden for Evaluering og Brugerinddragelse havde udvalgt som oplægsholdere, til det årlige inspirationsseminar

Kort Nyt: Selvom der lige nu tages mange vigtige skridt i retning af at skabe en recoveryorienteret psykiatri, baseret på brugerinddragelse i Region Hovedstadens Psykiatri, kan det ofte føles som om “hvad der sker i psykiatrien, bliver i psykiatrien”.

Derfor var det af ekstra betydning, at også medarbejdere fra somatikken var til stede, da projekt Din Gode Udskrivning holdt oplæg som ét ud af fem initiativer ved Region Hovedstadens inspirationsseminar om gode patientoplevelser 2014.

IMG_7071

Projektleder Klavs Serup Rasmussen holdt sammen med psykolog Lisbeth Böttzauw, fra Psykiatrisk Center Hvidovre, oplæg om udbyttet af de fælles workshops for patienter og personale, projektet gennemfører på psykiatriske centre i Region Hovedstadens Psykiatri.

Gå til Enheden for Evaluering og Brugerinddragelse og se hele casekataloget

casekatalog2014