Psykiatri-undervisning

Psykiatri-undervisning for pårørende

Som pårørende kan du meget ofte få undervisning i, hvad det vil sige at have en bestemt diagnose, og hvordan borgeren bedst kan leve med den.

Undervisningen giver indblik i hvordan lidelsen kan behandles, og hvordan han eller hun kan mestre den og komme videre i sit liv. Undervisningen kaldes psykoedukation. Der vil ofte være vejledning i, hvordan den enkelte genkender symptomer, håndterer stress, ensomhed og får øje på psykiske kriser under opsejling. Og om, at udarbejde en psykisk kriseplan.

Psykiatriundervisning foregår som undervisningsforløb på de fleste psykiatriske afdelinger, ambulatorier, klinikker, i distriktspsykiatrien og i OPUS-teams. Spørg lægen eller psykiateren om, hvordan du bliver tilmeldt et kursus, hvis du som pårørende ikke allerede har fået tilbuddet.

Er du bisidder?

Hvis en, der skal udskrives efter at have været indlagt på en psykiatriske afdeling, har bedt dig om at være bisidder, kan det være nyttigt at overveje:

  • Hvad siger loven om at være bisidder?
  • Hvordan varetager du bisidderopgaven bedst mulig?
  • Hvilke etiske overvejelser gør du dig?