Kriser og netværk

Psykiske kriser og netværk

Udskrivninger handler også om tanker og følelser. Om den almindelige usikkerhed på sig selv, især efter en indlæggelse, hvor mange har brug for hjælp til igen at se sig selv på en positiv måde og acceptere sig selv som man er.

Det er vigtigt at understrege, at man kan komme sig efter psykisk sygdom og at et menneske ikke er sin diagnose.

Det er den du er pårørende til , der bestemmer og frit kan vælge, hvem der skal vide hvad om hans eller hendes psykiatriske forløb. Som pårørende eller bisidder kan du stå til rådighed, hvis din pårørende ønsker støtte fra andre mennesker og medvirke til at han eller hun ikke føler sig helt alene i verden. Måske kan I sammen udarbejde et relationskort.

Som pårørende eller bisidder kan du sammen med den, dr er indlagt, arbejde med, hvad der er godt at gøre for at tage en psykisk krise i opløbet og lære dens tegn at kende. Du kan støtte borgeren i at lave en kriseplan – for eksempel ved at være den man kan ringe til, hvis alting brænder på.