Jobcenter og socialforvaltning

Jobcenter og Socialforvaltning

Som pårørende eller bisidder kan du støtte borgeren ved møder med socialforvaltningen eller i jobcentret.

Husk at borgeren i givet fald skal være enig i, at du støtter. Overvej om borgeren har brug for aktindsigt, og om det vil være en god ide, at borgeren giver dig fuldmagt til at indgå i dialogen med kommunen og underskriver samtykkeerklæring om udlevering af oplysninger.

Du kan måske støtte i forbindelse med ansøgning om førtidspension, fleksjob, boligstøtte, kontakthjælp, aktivering, revalidering eller sygedag­penge – samt jobsøgning og uddannelse. Du kan medvirke til at få overblik over det skriftlige materiale i borgerens sag (f.eks. arbejdsevnevurdering, helbredsvurdering, jobplan, § 141 Handleplan eller diverse ansøgningsskemaer). Du kan måske finde ud af, hvordan proceduren eller sagsgangen er.

Men det kan også være at borgeren ikke har en bolig – eller mangler en egnet bolig med eller uden støtte i dagligdagen (hjemmehjælp, bostøtte). Eller aktiviteter i dagligdagen. Det kan være tilbud inden for socialpsykiatrien, også kaldet psykosocial støtte: Støtte- og kontaktperson, aktivitets- og væresteder eller botilbud.

Er du i tvivl om love og retningslinjer så søg mere information