For pårørende

Er du pårørende, bisidder eller noget helt tredje?

Hvis du er ven, pårørende eller bisidder for et menneske, der er indlagt på en psykiatrisk afdeling, kan du bruge denne hjemmeside til:

  • At få overblik over hvordan en indlæggelse og udskrivelse forløber
  • Blive klogere på, hvilke tanker og følelser, der typisk opstår hos mennesker, der bliver indlagt
  • Finde oplysninger om muligheder for støtte, rådgivning og frivillige foreninger

Et helt særligt tip

Når et menneske udskrives fra en psykiatrisk behandling, betyder det ikke, at krisen er overstået og der for enhver pris skal ske en hel masse. Det tager tid at komme ovenpå. Nogle gange lang tid.

Derfor er det – selvom det kan være svært – en god idé at holde igen med gode råd og løsningsforslag. Prøv at lade være med det, da det kun presser og skaber afstand. Hvis du kan, så prøv at give tid og plads. Grundlæggende er det bedste du kan gøre, bare at være der. Se en film sammen. Gå en tur.

Lad være med at tro du skal være ekspert for at hjælpe. Du skal ‘bare’ være der som dig selv.

Udskrivning er en kritisk periode

Der kan ske mange uforudsigelige ting, efter udskrivelsen. Forskning viser, at de første seks måneder efter en udskrivelse er en meget svær tid for den udskrevne – så hvis du har mulighed for at støtte en person, der skal udskrives, eller er blevet udskrevet, kan dette være en uvurderlig hjælp.

Desuden gælder, at hvis mennesker inddrages i deres egen udskrivning, får de ofte et bedre forløb og kommer sig i større omfang end, hvis personen ikke selv er inddraget.

At være en god støtte under en udskrivelse, er derfor ikke at overtage ansvaret for udskrivelsen – men netop at være en støtte, hjælpe med at finde information og holde styr på aftaler.

To ting før udskrivning

Der er kun to ting, der skal ske før en udskrivning:

  1. Senest en uge efter borgeren er blevet indlagt skal den ansvarlige læge i samarbejde med den indlagte borger, udarbejde en behandlingsplan for borgeren.
  2. Der skal afholdes en udskrivningssamtale, før udskrivelsen.

Særlige regler for udskrivning

Der er nogle særlige regler som udskrevet.dk ikke kommer nærmere ind på. De gælder for situationer, hvor borgeren forventes ikke selv at kontakte kommunen efter udskrivelse:

  • Udskrivningsaftale – hvis borgeren samarbejder (Psykiatriloven § 13a)
  • Koordinationsplan – hvis borgeren ikke ønsker at samarbejde (Psykiatriloven § 13b)

En kort oversigt

Du kan blive klogere på udskrivelser, ved at surfe rundt på hjemmesiden, se videoerne eller følge punkterne i venstre side

Tidligere patient Jan Vestergaard fortæller, hvordan han støttede sig til sin kone efter udskrivelsen.


9 gode råd til pårørende
1. Tag ansvar for dig selv
2. Tillad dig at have ønsker og behov
3. Vær åben
4. Inddrag og brug dit netværk
5. Søg fællesskab med andre pårørende
6. Snak med de professionelle
7. Indhent viden om sygdommen
8. Lyt og spørg
9. Sæt og respekter grænser

Se mere på Bedre Psykiatris hjemmeside


Som pårørende har man ofte lige så meget brug for at arbejde med at komme sig, som den man er pårørende for.

Det betyder, at man typisk kan have stor gavn af viden og færdigheder, der støtter en i at finde sine ressourcer. Derudover kan det være en stor styrke at danne netværk med andre pårørende.

‘Guiden for pårørende,’ er en håndbog på 24 sider til dig.