Hvem står bag?

Udskrevet.dk
er lavet af mennesker,
der selv har været indlagt
– i samarbejde med alle andre,
der kender psykiatrien tæt på.

Vi er tidligere patienter og pårørende fra Foreningen Outsideren og Psykiatrifor-eningernes Fællesråd i Region Hovedstaden.

Vi har i samarbejde med AskovFonden udviklet denne hjemmeside og lavet projekt ”Din gode udskrivning,” der løb fra 2013-2015.

Projektet tog afsæt i erfaringerne fra pilotprojektet ”Udskrivningsguiden – Når du udskrives fra en psykiatrisk afdeling” (2009-2013), der blev iværksat af Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden og Foreningen Outsideren.

Denne hjemmeside, Udskrivningsguiden og projektets andre aktiviteter bygger på en samarbejdsaftale, der blev lavet med Region Hovedstadens Psykiatri.

Projektet blev gennemført med støtte fra Trygfonden.

Initiativet til Udskrivningsguiden, gennemførelsen af pilotprojektet og etableringen af projekt Din Gode Udskrivning, er sket i et tæt samarbejde mellem tidligere patienter, pårørende og medarbejdere fra psykiatrien.

TF_Donationslogo_pos_rgb_sort-roed.ashx

I samarbejde med:

Mærke Region Hovedstadens Psykiatri

Mærke Region Hovedstadens Psykiatri

Projektets parter

  • AskovFonden er en non-profit NGO, der siden 1943 har arbejdet for at skabe sociale løsninger for udsatte mennesker. AskovFondens vision er at give mennesker styrken og modet til at tage ansvar og ejerskab for deres liv. Det gør AskovFonden ved at skabe meningsfulde indsatser, som reelt skaber forandring for den enkelte. AskovFonden er lead partner i projekt Din Gode Udskrivning.
  • Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden
    Samler alle psykiatriforeningerne i Region Hovedstaden, herunder SIND. Fællesrådet arbejder for, at borgere og deres pårørende, der har brug for psykiatrien, i fællesskab kan få indflydelse og være med til at udvikle psykiatrien. Fællesrådet arbejder tæt sammen med regionrådsmedlemmerne og ledelsen af psykiatrien i Region Hovedstaden.
  • Foreningen Outsideren
    Udgiver artikler gennem netavis, hjemmeside og Facebook. Foreningen arbejder for at udbrede kendskabet til sindslidelser ved at lade de, der selv har erfaringer fra psykiatrien, komme til orde.

I processen med at co-producere Udskrivningsguiden og denne hjemmeside, har deltaget over 100 brugere, pårørende og medarbejdere. Hjemmesiden drives af frivillige.

DGU-og-partnere

Baggrund – idé og proces

Foreningen Outsideren og Psykiatrifor-eningernes Fællesråd i Region Hovedstaden begyndte i 2008 det forberedende arbejde med udskrivningsguiden.

Problemstillingerne, der ledsager udskrivning, er velkendte af regionale og kommunale myndigheder samt bruger- og pårørende-organisationer indenfor psykiatrien. Men den person, der står og skal udskrives, kender oftest ikke udfordringerne på forhånd. Samtidig er der en vis grad af dokumentation for, at hvis psykiatriske patienter inddrages i deres egen udskrivning, får de et bedre forløb og kommer sig i større omfang, end hvis de ikke inddrages.

Håbet var at udvikle en Udskrivningsguide, som hjælp og støtte i det, der statistisk set er en af de vanskeligste perioder i et menneskes liv. Guiden er skabt på initiativ af sindslidende og pårørende, ud fra et princip om, at i den gode udskrivning, er den udskrevne selv en vigtig ressource.

Idéen  blev i 2008-2009 drøftet med DSR (Dansk Sygeplejeråd), Dansk Psykiatrisk Selskab, Dansk Socialrådgiverforening, Sind, LAP, Bedre Psykiatri, Psykiatrifonden og en række andre relevante foreninger og organisationer.

Med en donation fra Sind og efterfølgende Trygfonden i 2009, blev det muligt at udvikle og producere Udskrivningsguiden samt udskrevet.dk.

I efterår 2010 blev Udskrivningsguiden præsenteret for Region Hovedstadens Psykiatri med henblik på at Udskrivningsguiden skulle tages i brug på de psykiatriske centre i Region Hovedstaden. Ønsket om et samarbejde mødte stor imødekommenhed fra Region Hovedstadens Psykiatri.

I Juni 2011 blev udskrivningsguiden taget i brug på sengeafsnit i Region Hovedstadens Psykiatri, med en beslutning om, at guiden skal udleveres til alle patienter, der er indlagt i mere end 7 dage.

2. oplag af Udskrivningsguiden udkom i april 2014.


Tilbage til Om Os