Hvad lærte vi i projekt Din Gode Udskrivning

Hvad ved vi om gode udskrivelser

Peer-baseret undervisning
fastansat

SÅDAN KAN DU LYKKES:
Læs vores anbefalinger til rekruttering, optræning og supervision af peers

MERE END RELEVANT
gode-ideer-brug-peers

UNDERVISNING DER RYKKER:
Evaluering af vores undervisning i Region Hovedstadens Psykiatri

EEB's evaluering 2015
evalueringer

RELEVANT & UDLEVERES, MEN…
EEB har i 2015 evalueret Udskrivningsguiden og dens brugbarhed i fht. udskrivelser

Tema 1: Udskrivelser kan tage bedre højde for patienternes behov

Væsentlige temaer vedrørende udskrivelser kan kortlægges. Udskrivelser kan forbedres.

Ligesom vi ikke allesammen har den samme kæreste, kan lide de samme film eller ønsker det samme job, er det at komme videre efter en psykisk krise en unik og individuel proces.

Derfor kunne man tro, at det er vanskeligt at arbejde med gode udskrivelser, da det vil være for forskelligt hvad der er vigtigt for patienterne.

Dette er dog ikke korrekt. På basis af mødet med mange hundrede patienter, interviews, fokusgrupper m.m. har vi afdækket en markant ensartethed i patienternes bekymringer og behov i forhold til deres udskrivelse.

Disse temaer fylder ofte så meget hos den enkelte, at det påvirker opfattelsen af ens egen livssituation og de muligheder man har i hverdagen efter indlæggelsen.

At der er meget lidt italesættelse af disse bekymringer, betyder samtidig at udskrivelsen typisk er forbundet med stor usikkerhed.

Vi har oplevet at Udskrivningsguiden dækker de temaer, der fylder når man er indlagt
– selvom det selvfølgelig er forskelligt fra person til person, hvad der fylder mest.

Det er altså muligt systematisk at forbedre udskrivelser – hvis man vil.

Vi har også lært, at det der er vigtigt for patienter og medarbejdere ikke altid er sammenfaldende.

Derfor har vi lavet en side med den mere organisatoriske læring fra vores arbejde med Udskrivningsguiden.

Den er lidt mere nørdet end resten af sitet – men lige så spændende!


Tema 2: Patienterne er ofte alene med det, der fylder mest

Først en fælles desperation

Lige når man bliver indlagt i psykiatrien, er der ofte en fælles desperation mellem en selv, personalet og ens pårørende om at få det der gør ondt, til at stoppe.

Dernæst følger spørgsmålene om, hvornår man får det bedre og om symptomerne vil fortage sig.

Ofte alene med de svære spørgsmål

Det er ofte efter den akutte krise, at der opstår en afstand mellem det, der er fokus på i behandlingsindsatsen, og det som fylder hos den enkelte patient.

Vi kan genkende undersøgelser, der har observeret at en medicinsk og krisedrevet praksis er dominerende på de psykiatriske sengeafsnit, hvilket typisk overlader den enkelte patient til sig selv, med mange svære og krævende overvejelser.

Vi er overbeviste om, at et behandlingsforløb med fordel kunne tage disse spørgsmål mere alvorligt.

Før udskrivelsen

De overvejelser vi oftest har mødt i fht. at skulle udskrives

Efter indlæggelsen

I forhold til at skulle hjem efter udskrivelsen er det især bekymringer over at skulle håndtere hverdagen, der fylder.

Følgende er de bekymringer, der oftest dukker op, når vi har drøftet tilværelsen efter udskrivelsen med mennesker, der er indlagt i psykiatrien:

  • Kan jeg holde styr på min økonomi, få et sted at bo?
  • Kan jeg klare at være alene, når jeg kommer hjem?
  • Er der et sikkerhedsnetværk – en man kan ringe til?
  • Kan jeg tackle det? Begynder det hele forfra?
  • Kan jeg overhovedet se mig selv hjemme?

Tema 3: Udskrivelsen er det, der fylder mest under indlæggelsen

Der er i perioden fra september 2016 til januar 2018 blevet gennemført mere end 900 peer-samtaler med indlagte patienter som en del af projekt ‘Peers som Brobyggere’ i Region Sjælland.

Samtalerne har handlet om det, som patienterne har haft brug for at tale om, herunder temaerne i Udskrivningsguiden. På baggrund af disse samtaler, er der skabt et unikt indblik i, hvilke temaer der er fylder hos patienterne under deres indlæggelse.

Temaerne samler sig i seks kategorier, og er rangeret ud fra hvor ofte de optræder:

1. Udskrivelse
eks. boligforhold, netværk, økonomi, job/uddannelse og håb for fremtiden.

2. Støtte under indlæggelse
eks. håndtering af indtryk under indlæggelse, isolation og genindlæggelser.

3. Medicin & Diagnose
eks. stigmatisering, bivirkninger, håndtering af symptomer og diagnose.

4. Livsfortælling
eks. patientens oplevelser op til indlæggelsen eller betydningsfulde minder

5. Dobbeltdiagnoseproblematikker
eks. motivation for misbrugsbehandling og strategier ved trang.

6. System
eks. at forstå behandlingssystemet, at samarbejde med personalet omkring

Hvorfor dette fokus?

Siden 2009 har vi villet skabe håb, understøtte patienternes egen indflydelse på deres behandling og skabe et større fokus på det, der fylder i forhold til udskrivelsen.

Ingen skal udskrives til ingenting.

Hvad nu?

Udskrivningsguiden udleveres til indlagte patienter i Region Hovedstadens Psykiatri og Region Sjælland. Derudover indgår selve Udskrivningsguiden, erfaringerne med guiden, optræningen af peers og de mange møder med patienter og personale løbende i forskellige projekter og undervisningsforløb.