Hvad lærte vi i projekt Din Gode Udskrivning

Hvad ved vi om gode udskrivelser

Peer-baseret undervisning
fastansat

SÅDAN KAN DU LYKKES:
Tidligere indlagte patienter, er de bedste undervisere i Udskrivningsguiden

MERE END RELEVANT
gode-ideer-brug-peers

UNDERVISNING DER RYKKER:
Evaluering af vores undervisning i Region Hovedstadens Psykiatri

EEB's evaluering 2015
evalueringer

UDLEVERES MEN STADIG NY:
EEB har i 2015 evalueret Udskrivningsguiden og dens rolle under indlæggelser


Recovery er en unik og individuel proces – men det der fylder, når man er indlagt, er næsten altid det samme.

Ligesom vi ikke allesammen har den samme kæreste, kan lide de samme film eller ønsker det samme job, er det at komme videre efter en psykisk krise en unik og individuel proces.

Derfor kunne man tro, at det er vanskeligt at arbejde med gode udskrivelser, da det vil være for forskelligt hvad der er vigtigt for patienterne. Dette er dog ikke korrekt. Vi har afdækket en markant ensartethed i patienternes bekymringer og behov i forhold til udskrivelsen.

En række temaer går igen hos stort set alle der er indlagt. Disse temaer fylder ofte så meget, at det påvirker opfattelsen af ens egen livssituation og de muligheder man har i hverdagen efter indlæggelsen.

Hvis du læser videre nedenfor, kan du læse om hvad der fylder når man er indlagt, samt hvordan du kan bruge de erfaringer vi har gjort os.

Da vi har lært, at det der er vigtigt for patienter og medarbejdere ikke altid er sammenfaldende, har vi lavet en side med den mere organisatoriske læring af vores arbejde med Udskrivningsguiden.

Den er lidt mere nørdet end resten af sitet – men lige så spændende!


En fælles desperation

Lige når man bliver indlagt i psykiatrien,er der ofte en fælles desperation mellem en selv, personalet og ens pårørende om, at få det der gør ondt, til at stoppe. Derefter følger spørgsmålet om, hvornår man får det bedre og om symptomerne vil fortage sig.

Det er ofte efter den akutte krise, at der opstår et spænd mellem det, der er fokus på i behandlingsindsatsen, og det som fylder hos den enkelte patient, da en “medicinsk og krisedrevet praksis er dominerende på de psykiatriske sengeafsnit.” Her er den enkelte patient ofte overladt til sig selv, med mange svære og krævende overvejelser.

Her er nogle af de karakteristiske udsagn som over 200 patienter fra Region Hovedstaden har fortalt os igen og igen:

Efter indlæggelsen

I forhold til at skulle hjem efter udskrivelsen er det især bekymringer over at skulle håndtere hverdagen, der fylder.

Følgende er de bekymringer, der oftest dukker op, når vi har drøftet udskrivelser med mennesker, der er indlagt i psykiatrien:

  • Kan jeg holde styr på min økonomi, få et sted at bo
  • Kan jeg klare at være alene, når jeg kommer hjem?
  • Er der et sikkerhedsnetværk – en man kan ringe til?
  • Kan jeg tackle det? Begynder det hele forfra?
  • Kan jeg overhovedet se mig selv hjemme?

Udskrivelsen er det, der fylder mest under indlæggelsen

Der er i perioden fra september 2016 til januar 2018 blevet gennemført mere end 900 peer-samtaler med indlagte patienter som en del af projekt ‘Peers som Brobyggere‘ i Region Sjælland.

Samtalerne har handlet om det, som patienterne har haft brug for at tale om, herunder temaerne i Udskrivningsguiden. På baggrund af disse samtaler, er der skabt et unikt indblik i, hvilke temaer der er fylder hos patienterne under deres indlæggelse.

Temaerne samler sig i seks kategorier, og er rangeret ud fra hvor ofte de optræder:

1. Udskrivelse
eks. boligforhold, netværk, økonomi, job/uddannelse og håb for fremtiden.

2. Støtte under indlæggelse
eks. håndtering af indtryk under indlæggelse, isolation og genindlæggelser.

3. Medicin & Diagnose
eks. stigmatisering, bivirkninger, håndtering af symptomer og diagnose.

4. Livsfortælling
eks. patientens oplevelser op til indlæggelsen eller betydningsfulde minder

5. Dobbeltdiagnoseproblematikker
eks. motivation for misbrugsbehandling og strategier ved trang.

6. System
eks. at forstå behandlingssystemet, at samarbejde med personalet omkring

Hvorfor dette fokus?

Siden 2009 har vi villet skabe håb, understøtte patienternes egen indflydelse på hverdagen under indlæggelsen og have et fokus på det, der fylder i forhold til udskrivelsen.

I 2019 er vi oppe på, at der er trykt over 100.000 guider, og vi ved at de har betydet meget for mange mennesker.

BRUG OG DEL

Du må gerne gengive indhold og materialer, blot med tydelig kildeangivelse.

Det er vigtigt for os, at indholdet bliver brugt i overensstemmelse vores principper– bruger du meget fra guiderne eller her fra udskrevet.dk, vil vi bede dig kontakte os.

Du må ikke lave din egen guide på baggrund af vores materialer jvf. Dansk lov om ophavsret. Vi får mange henvendelser om dette, og arbejder på en løsning.

Hvad nu?

Erfaringerne fra Udskrivningsguiden og optræningen af peers anvendes her: