Om os

OM OS

Af patienter, for patienter

Udskrevet.dk er lavet af mennesker, der selv har været indlagt – i samarbejde med pårørende og sundhedsfagligt personale.

Udskrivelser er bedst, når alle samarbejder. Derfor henvender Udskrevet.dk sig også til pårørende og medarbejdere.

Over 100 brugere, pårørende, psykiatere, socialrådgivere, psykologer, sygeplejersker og mange andre har været involveret i processen med at definere og færdigskrive indholdet af Udskrivningsguiden og www.udskrevet.dk.

Efterfølgende har der været holdt workshops med deltagelse af flere end 400 sundhedsfaglige medarbejdere og 200 patienter.

HVAD KAN DU BRUGE OS TIL

Udskrevet.dk og Udskrivningsguiden skal hjælpe dig med at få mest muligt ud af indlæggelsen – og med at komme godt
videre, når du er udskrevet.

Indholdet kan bruges af alle, men vi har kun info om akutmodtagelser i Region Hovedstaden og Region Sjælland.

HVORFOR UDSKRIVELSER

Udskrivelser er ofte noget man står meget alene med, og det er her ting for alvor kan gå galt.

Dels er der bekymringerne og uvisheden om fremtiden, og om hvad der kan lade sig gøre. Der er også ofte en stor ensomhed, da der kan mangle nogen at dele sine oplevelser med.

Hvis du synes det bliver for meget, så har vi samlet rådgivninger og akut-info til dig.

Lov os at huske, at det hele også kan gå godt

Du kan få en hverdag, du er glad for og som giver mening for dig!

HVEM STÅR BAG

Udskrivningsguiden og udskrevet.dk drives af frivillige fra Foreningen Outsideren og SIND Hovedstaden.

Vi er to bruger- og pårørendeforeninger, der sammen arbejder for:

 • At styrke patienter i selv at arbejde aktivt for at komme sig og genskabe en håbefuld, meningsfuld og selvstændig hverdag under og efter et behandlingsforløb
 • At understøtte patienters muligheder for at formulere og tage ejerskab for eget behandlings- og rehabiliteringsforløb, ved at tydeliggøre handlemuligheder samt ved at fremme troen på at det nytter
 • Sikre adgang til erfaringsbaseret viden om mestringsstrategier og recovery
 • At styrke samarbejdet mellem patienter, peer-støttemedarbejdere og sundhedsfagligt personale.

SAMARBEJDET MED REGIONERNE

I hverdagen er det Region Hovedstadens Psykiatri og Region Sjælland, der udleverer og genoptrykker Udskrivningsguiden på baggrund af en samarbejdsaftale med os.

Samarbejdsaftalen skal bl.a. gøre det tydeligt for patienter, pårørende og medarbejdere, at der er et konkret samarbejde mellem bruger-og pårørendeforeninger og behandlings-indsatsen, om at skabe de bedst mulige forudsætninger for udskrivelser og recovery hos patienterne.

Dette signal, at vi er sammen om at støtte den enkeltes recovery proces, har været centralt for samarbejdet siden 2010.

Det er den enkelte region, der beslutter hvordan guiden udleveres og anvendes i den daglige kliniske praksis.

VORES PROJEKTER

Vores primære projekt har været Projekt Din Gode Udskrivning, der i 2013-2015 skulle understøtte, at borgere i Region Hovedstaden, der er indlagt på et psykiatrisk center, systematisk og konsekvent informeres om, hvad der skal og kan forgå i forbindelse med deres udskrivelse og perioden efter.

Projektet blev gennemført i samarbejde med Region Hovedstadens Psykiatri og var støttet af TrygFonden.

Som udløber af dette, har vi iværksat forskellige projekter og aktiviteter, herunder:

Dertil har vi arbejdet videre med peer-støtte og recovery, bl.a. gennem projekt Peer-støtte i Region Hovedstaden, Frivillig-indsatsen på det psykosociale område i Gladsaxe Kommune og i Peer Partnerskabet

DIN GODE UDSKRIVNING:
DIN GODE UDSKRIVNING: Læs om projekt ‘Din Gode Udskrivning, herunder aktiviteter, evalueringsresultater og organisationerne bag.

HVAD HAR VI LÆRT:
Hvad har vi lært: Læs om projekt ‘Din Gode Udskrivning, herunder aktiviteter, evalueringsresultater og organisationerne bag.

Recoveryguiden:

RECOVERYGUIDEN: ‘Guide til et godt hverdagsliv’ er til alle, der har lyst til at arbejde med at komme sig. Se mere på Peer-Partnerskabets hjemmeside.

Återhämtningsguiden:

BESØG NSPH SKÅNE: NSPH Skåne har lavet deres version af Udskrivningsguiden helt fra bunden, som udbredes til hele Sverige.

Peers som Recoveryguider:

Projekt Peers som Recoveryguider: Projekt Peers som Recoveryguider er et 2¾-årigt projekt, der skal bidrage til, at flere kommer sig, ved at udvikle ny personcentreret og recovery-orienteret praksis, hvori peer-støtte er et centralt element.


Sådan lavede vi Udskrivningsguiden

 • 2007
 • 2008
 • 2009:A
 • 2009:B
 • 2009:C
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2020
 • 2007: Idéen fødes

  Foreningen Outsideren og Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden begyndte i 2007 det forberedende arbejde med udskrivningsguiden. Problemstillingerne, der ledsager udskrivning, er velkendte af regionale og kommunale myndigheder samt bruger- og pårørendeorganisationer indenfor psykiatrien. Men den person, der står og skal … Læs resten
 • 2008 Rundspørge i organisationerne

  Idéen blev i 2008-2009 drøftet med DSR (Dansk Sygeplejeråd), Dansk Psykiatrisk Selskab, Dansk Socialrådgiverforening, Sind, LAP, Bedre Psykiatri, Psykiatrifonden og en række andre relevante foreninger og organisationer. Alle var enige om at udskrivelser er en væsentlig problematik, og indgik senere … Læs resten
 • 2009: Interviews & workshops

  Frivillige fra Outsideren og Fællesrådet gennemførte interviews med psykiatribrugere, pårørende, psykiatere, socialrådgivere, psykologer, sygeplejersker og mange flere, der er involveret i borgerens udskrivning. De første tidlige skitser til en guide begyndte at tage form – på det tidspunkt var arbejdstitlen … Læs resten
 • Styregruppe m. brugere, pårørende og sundhedsfagligt personale

  Efter det indledende arbejde blev der i 2009 nedsat en styregruppe, til at følge udarbejdelsen af Udskrivningsguiden. Styregruppen bestod af: Kristen Kistrup (Centerchef, Psykiatrisk Center Frb.) Bente Terkelsen (tidl. Bestyrelsesmedlem DS Psykiatrifaggruppe, nu faggruppen Retspsykiatri) Karin Rue (psykolog, leder af … Læs resten
 • 2009: Støtte fra SIND og TrygFonden til pilotprojekt

  Med en donation fra Sind og efterfølgende Trygfonden i 2009, blev det muligt at udvikle og producere Udskrivningsguiden samt udskrevet.dk. Formålet var (intet mindre end): At skabe sammenhæng og overblik for borgeren omkring, hvad der skal og kan ske i … Læs resten
 • 2010: Udskrivningsguiden præsenteres for Region Hovedstadens Psykiatri

  I efterår 2010 blev Udskrivningsguiden (14. version) præsenteret for Region Hovedstadens Psykiatri med henblik på at etablere et samarbejde om at tage Udskrivningsguiden i brug på de psykiatriske centre i Region Hovedstaden. Udskrivningsguiden mødte stor opbakning hos Region Hovedstadens Psykiatri, … Læs resten
 • 2011: Udskrivningsguiden tages i brug på døgnafsnit

  I 2011 tages Udskrivningsguiden  brug på sengeafsnit i Region Hovedstadens Psykiatri. Regionen beslutter at guiden skal udleveres til alle patienter, der er indlagt i mere end 7 dage. Samme år går Udskrevet.dk online.
 • 2012: Evaluering af pilotprojekt

  I efteråret 2012 gennemførtes en evalueringen af pilotprojektet. Den viste at: Ledelsen på de psykiatriske centre giver generelt udtryk for stor opbakning og ros til Udskrivningsguiden. Guidens indhold og opbygning vurderes som værende særdeles relevant, informativt, brugbart til patienterne om … Læs resten
 • 2013: TrygFonden støtter projekt Din Gode Udskrivning

  TrygFonden støtter arbejdet med at implementere og forankre Udskrivningsguiden, med to millioner kroner. Fra 2013-2015 gennemføres projekt ”Din Gode Udskrivning,” i et tæt samarbejde mellem AskovFonden, Psykiatriforeningernes Fællesråd, Foreningen Outsideren og Region Hovedstadens Psykiatri – herunder som en del af … Læs resten
 • 2014: Udskrivningsguiden tages i brug i Region Sjælland

  Der indgås samarbejde mellem bruger- og pårørendeforeninger og Psyk Info i Region Sjælland om udarbejdelse og tryk af Udskrivningsguiden i en version, der passer til Region Sjælland. Guiden indgår i udviklingen af projekt ‘Peers som Brobyggere,’ der gennemføres fra 2015-2018.
 • 2020: 3. oplag af Udskrivningsguiden udkommer i Region H

  Psyk Info i Region Hovedstadens Psykiatri udgav i 2020 3. udgave af Udskrivningsguiden. Udgivelsen er en del af Region Hovedstadens Psykiatri’s ’Handleplan for udvikling og forankring af en recovery-kultur’ under temaet netværk og overgange. Uddrag: Der er udviklet følgende patient-til-patient … Læs resten

Download beskrivelsen af hele processen, herunder samarbejdet med Region Hovedstadens Psykiatri