Om os

Af patienter, til patienter

Udskrevet.dk er lavet af mennesker, der selv har været indlagt – i samarbejde med pårørende og sundhedsfagligt personale. Vi er frivillige der gør det her, fordi det er vigtigt.

Udskrivelser er bedst, når alle samarbejder. Derfor henvender Udskrevet.dk sig også til pårørende og medarbejdere i psykiatrien.

Over 100 brugere, pårørende, psykiatere, socialrådgivere, psykologer, sygeplejersker og mange andre har været involveret i processen med at definere og færdigskrive indholdet af Udskrivningsguiden og www.udskrevet.dk.

Efterfølgende har der været holdet workshops med deltagelse af flere end 400 sundhedsfaglige medarbejdere og 200 patienter.

Hvad kan du bruge os til?

Udskrevet.dk og Udskrivningsguiden skal hjælpe dig med at få mest muligt ud af indlæggelsen – og med at komme godt videre, når du er udskrevet.

Indholdet kan bruges af alle, men vi har kun info om akutmodtagelser i Region Hovedstaden.

Det er frivillige der vedligeholder denne hjemmeside. Hvis et link ikke dur, skal vi nok prøve at rette det hurtigst muligt.

Hvorfor udskrivelser

Udskrivelser er ofte noget man står meget alene med, og det er her, ting for alvor kan gå galt. Risikoen for selvmord i perioden efter udskrivelsen er 300 gange højere, end hos den almindelige befolkning, mens den ‘kun’ er 60 gange højere ved indlæggelsen. (DR)

Sådan skal det ikke være, så det vil vi lave om på.

Hvis du synes det bliver for meget, så har vi samlet rådgivninger og akut-info til dig. Men lov os at huske, at det hele også kan gå godt. Du kan få en hverdag, du er glad for og som giver mening for dig.

HVEM ER VI?
HVEM HAR VÆRET MED: Mød nogle af os, der har bidraget undervejs.

HVAD VI VIL:

ure

HVAD VIL VI: Læs om projekt Din Gode Udskrivning og hvorfor vi arbejder som vi gør.

HVEM STÅR BAG:
HVEM STÅR BAG: Læs om de foreninger, der har været med undervejs.

MERE INFO:
pilecollage
MERE INFO: Links til gode hjemmesider om rettigheder, viden og kontakt til andre mennesker.

DE VIGTIGSTE ERFARINGER:
DE VIGTIGSTE ERFARINGER: Projektet var det første – og eneste – danske brugerdrevne projekt, der direkte har bidraget til at udvikle psykiatriens praksis.

Recoveryguiden:
Recoveryguiden: Vi har lavet en guide til alle, der har lyst til at arbejde med at komme sig. Læs mere på peerstøtte.dk

Sådan lavede vi guiden:

Problemstillingerne ved udskrivelser er velkendte. Men den person, der står og skal udskrives, kender oftest ikke udfordringerne på forhånd.

Ideen var at udvikle en guide, som hjælp og støtte til hele udskrivelsesforløbet.

Idéen drøftes af Foreningen Outsideren, Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden og SIND.

Dernæst blev DSR (Dansk Sygeplejeråd), Dansk Psykiatrisk Selskab, Dansk Socialrådgiverforening, Sind, LAP, Bedre Psykiatri, Psykiatrifonden m.fl. spurgt om hvad de syntes om ideen.


1. workshop med nuværende og tidligere brugere af psykiatrien, pårørende, socialrådgivere, psykiatere : Hvad er relevant i en udskrivningssituation?

Nedsættelse af styregruppe, til at følge udarbejdelsen af Udskrivningsguiden, bestående af:
Kristen Kistrup (tidl. centerchef, Psykiatrisk Center Frb.), Bente Terkelsen (tidl. DS Psykiatrifaggruppe, faggruppen Retspsykiatri), Karin Rue (tidl. leder af SKC, Linnésgade 24), Karin Johannesen (tidl. formand for DSR’s faglige selskab for psykiatriske sygeplejersker), Steen Moestrup (Landsledelsen, LAP), Lisbet Garnov (Bedre Psykiatri), Bo Christoffersen (forstander, bo-tilbuddet Skovvænget), Claus Bech-Nielsen (Projekt Vendepunkter).

I 2009 kunne tekstproduktion begyndes med støtte fra SIND. Støtte fra TrygFonden gjorde det muligt at udvikle denne hjemmeside, lave video, professionelt layout og faglig konsulentbistand. Med støtte fra dygtige journalister begyndte vi systematisk at interviewe folk, der har været indlagt og er blevet udskrevet.

Indhold og vægtning drøftes med tidligere og nuværende patienter samt medarbejdere i dialogforum på Psykiatrisk Center Amager.


Udskrivningsguiden præsenteres for Region Hovedstadens Psykiatri og mødte stor opbakning. I januar 2011 blev der indgået en samarbejdsaftale om fælles finansiering af tryk samt udlevering.


Udskrivningsguiden tages i brug på sengeafsnit i Region Hovedstadens Psykiatri. Udskrevet.dk går online.
Regionen beslutter at guiden skal udleveres til alle patienter, der er indlagt i mere end 7 dage.

På baggrund af erfaringerne med 1. oplag og tæt dialog med sundhedsfagligt personale, evalueringsresultater og erfaringerne fra undervisning på de psykiatriske afsnit gennemskrives og genudgives Udskrivningsguiden. Undervejs har mange hundrede menneskers input bidraget til at kvalificere indholdet.

Der indgås en samarbejdsaftale med Region Sjælland om udgivelse af guiden.

Download beskrivelsen af hele processen, herunder samarbejdet med Region Hovedstadens Psykiatri