Materialer

Download Udskrivnings
guiden fra Region Hovedstaden eller Sjælland her

»Jeg synes, guiden gør det nemmere for patienterne at få et overblik over, hvad der kunne være godt at vide og sætte sig ind i. På den måde er guiden også en god hjælp for os medarbejdere til at bevare overblikket over patientforløbet sammen med patienten.« Sygeplejersken

2014-Forsiden-Udskrivningsguiden-2.-oplag-WEB

Udskrivningsguiden
– i Region Hovedstaden

2. oplag – 2014
40 sider
ISBN: 978-87-993739-6-3

Medarbejdere i Region Hovedstadens Psykiatri kan bestille Udskrivningsguiden på SAP. Brug bestillingsnr. 4000052RHP.

Udskrivningsguiden skal udleveres til alle patienter, der er indlagt i mere end syv døgn, i Region Hovedstadens Psykiatri.

Personer udenfor Region Hovedstadens Psykiatri kan bestille op til ti eksemplarer på Outsiderens hjemmeside.

Udskrivningsguiden ”Når du skal udskrives” er en håndbog til dig, der er indlagt i psykiatrien. Sammen med medarbejderne – og dem du er indlagt med – kan du bruge guiden til at få mest muligt ud af indlæggelsen, så du kan komme godt videre i hverdagen.

Guiden er skrevet af tidligere patienter, pårørende og medarbejdere i psykiatrien.

Download guiden og se hvad du kan bruge den til.

3. oplag udkommer i 2018.

Udskrivningsguiden
– i Region Sjælland

2. oplag – 2016
44 sider
ISBN: 978-87-92026-81-1

Har du spørgsmål til guiden eller ønsker du at vide mere kontakt:
PsykInfo – Psykiatrisk Enhed for Information, Brugerstyring og Recovery
Portnerboligen
Smedegade 16
4000 Roskilde
Tlf.: 70 25 02 60
E-mail: psykinfo@regionsjaelland.dk

I Region Sjælland udleveres Udskrivningsguiden både af personalet og af peer-støttemedarbejdere fra satspulje-projektet “Peers som brobyggere.”

Guiden rummer både praktiske og personlige redskaber til at håndtere de typiske bekymringer og udfordringer i hverdagen efter indlæggelsen – helt fra en basal tjekliste, til spørgsmålet om, hvad der er det bedste, der kan ske, når man er hjemme igen.

Til grupper og undervisning

Undervisningsvejledning

Vejledning til gruppeundervisning
ud fra Udskrivningsguiden

Denne vejledning er til dig, der vil gennemføre gruppeundervisning med udgangspunkt i Udskrivningsguiden.

Vejledningen beskriver otte forskellige temaer. Der kan undervises enkeltstående i hvert tema, eller de otte temaer kan gennemgås som et samlet forløb. Hver undervisningssession varer 1-2 timer og kan have op til 12 deltagere.

Manuskript – til undervisning for medarbejdere i psykiatrien

Til dig, der vil gennemføre undervisning for medarbejdere. Kan bruges både i psykiatrien og andre steder, hvor det er relevant at anvende Udskrivningsguiden i samarbejdet med patienterne.

Undervisningen varer 45 – 60 minutter og kan med fordel tages op som et tema til et personalemøde.

Powerpoint slides – til undervisning for medarbejdere i psykiatrien

Download powerpoint slides, til brug for oplæg for medarbejdere

Personlige mål & huskekort – Enkelt og praktisk i hverdagen
– klik for at åbne/downloade

2014 Relationskortet

Relationskortet

– Print og brug

Praktisk til at få overblik over dit  netværk – og vigtigt til bl.a. kriseplaner

Når man er indlagt kan det fylde, hvem man kan være åben overfor. ”Hvad tænker de om mig” og ”hvad skal jeg sige.” Mange mister også overblik over hvem man kan gå en tur med eller ringe til, når der er  brug for det.

Hvis du er medarbejder kan  du drøfte med patienterne, hvordan man beder om hjælp fra sit netværk, og hvad der kræver professionel hjælp.

Pages from UdskrivnGuide 2014 2.oplag Lille format

 

Indledning: Kom godt videre
– gør indlæggelsen til din egen

At komme sig efter alvorlige, psykiske problemer og genskabe sin hverdag kaldes for ”recovery.”

udskrivningsguiden-2014-v2-1

Kapitel 1: Imens du er indlagt – hvad nu?

Om at bruge indlæggelsen bedst muligt
– det der er vigtigt for de fleste.

udskrivningsguiden-2014-v2-2

Kapitel 2: Tanker og følelser i forbindelse med at være indlagt

Om de mest almindelige tanker i forbindelse med at være indlagt.
– fx om man skal fortælle alle at man har været indlagt

udskrivningsguiden-2014-v2-3

Kapitel 3: Støtte fra andre mennesker – også hvis du føler dig ensom

Få overblik over dem du kender.
Hvad du kan gøre, hvis du føler dig alene.

udskrivningsguiden-2014-v2-4

Kapitel 4: Din tjekliste før udskrivelsen.

Få overblik over din udskrivelse
– i stedet for at skulle huske det hele.

udskrivningsguiden-2014-v2-5

Kapitel 5: Hvis det brænder på – psykiske kriser

Lær dine advarselstegn bedre at kende.
Kriseplanen kan hjælpe dig med at tage en psykisk krise i opløbet.

udskrivningsguiden-2014-v2-6

Kapitel 6: Forkæl dig selv – lad batterierne op

Hvad du kan gøre på egen hånd efter udskrivelsen

udskrivningsguiden-2014-v2-7

Kapitel 7: Hvad er psykiatrisk behandling?

De mest almindelige former for psykiatrisk behandling
– måske vil du gerne vælge en behandling til eller fra.

udskrivningsguiden-2014-v2-8

Kapitel 8: Ud i livet – psykiatrisk behandling efter udskrivelsen.

Beskrivelse af de forskellige steder, psykiatrisk behandling kan foregå efter indlæggelsen.

udskrivningsguiden-2014-v2-9

Kapitel 9: At komme videre i hverdagen
– guide til din kommune

Hvis du har brug for hjælp med bolig, økonomi, uddannelse eller arbejde.

udskrivningsguiden-2014-v2-10

Kapitel 10: Foreninger for dig … hvis du har lyst

I foreningerne på psykiatriområdet er det muligt at deltage i alt fra netværksgrupper, foredrag og sommerlejre til at lave frivilligt arbejde og få politisk indflydelse.

Se også foreninger for dig

udskrivningsguiden-2014-v2-11

Kapitel 11: Rådgivninger

Alle disse rådgivninger er gratis at benytte. Du kan ringe, chatte eller sende en mail til de mennesker, der sidder klar til at lytte eller give råd.

Telefonnumre og åbningstider kan ændre sig. Vi opdaterer informationerne om rådgivninger løbende her på siden