Psykolog eller terapeut

 Psykolog eller terapeut

Når du er udskrevet, kan din læge henvise dig til en privatpraktiserende uddannet terapeut, som enten er psykolog eller læge.

Du skal selv betale for psykologhjælp, men du kan få delvist tilskud fra sygesikringen efter en henvisning fra din læge.

I særlige tilfælde kan du få tilskud fra kommunen til psykologbehandling. Du skal altid selv betale, hvis du bruger en psykoterapeut, der ikke er læge eller psykolog.

Vær opmærksom på, at der også er psykoterapi mange steder, hvor psykiatrisk behandling finder sted – og her er det gratis.

Her kan du søge efter en psykolog på Sundhed.dk’s vejviser

Find behandler:

Find behandler

Brug denne app til at finde bl.a. psykologer. Vær opmærksom på at nogle former for psykologhjælp, skal du selv betale for.