Opsøgende psykiatriteams

Opsøgende psykiatriteams – OP-team

Hvis du har en debuterende psykose eller et langvarigt forløb med periodiske psykoser, kan det være, du bliver tilknyttet et OP-team, efter du er blevet udskrevet.

OP-team’et hjælper dig med at forblive i behandling, tage medicin og undgå, at du får det dårligt igen. OP-teamet kan mødes med dig hjemme og andre steder.

Kan også hjælpe dig med kontakt til kommunen.

Se OP-teams i Region Hovedstadens Psykiatri