Ambulatorium eller klinik på et psykiatrisk center

Ambulatorium eller klinik på et psykiatrisk center

En del af et psykiatrisk center, men du er ikke indlagt og der er kun behandling i dagtimerne. Du kan både få reguleret din medicin og deltage i individuel eller gruppeterapi.

Ambulatorier er specialiseret behandling i for eksempel depression, angst, OCD, ADHD, skizofreni, flygtninges traumer, alvorlige personligheds- og spiseforstyrrelser eller ældres psykiske lidelser.

Psykoterapeutisk center Stolpegården er specialiseret til psykoterapi.