Mødet med kommunen

Mødet med kommunen

Det er selvfølgeligt vigtigt for dig selv, at du er klar over, hvad din psykiske lidelse betyder for dig, din hverdag og din behandling. Din psykiske lidelse kan imidlertid også have betydning for, hvad kommunen vurderer, at du kan få hjælp til.

Kan du f.eks. få en støtte- og kontaktperson, bo i et bofællesskab eller benytte et særligt tilbud om dagen? Din kommune vil vurdere, hvor meget du er i stand til at klare dig selv, og hvad du kan få at støtte til.

Det er kommunens pligt at finde ud af, om du har et problem, den skal hjælpe dig med – og henvise dig til rette instans. Det vil ofte være dig selv, der må tage initiativ til at kontakte kommunen for at gøre opmærksom på din situation.

Generelt gælder det, at jo tydeligere du kan formulere dine behov, jo nemmere vil det være for kommune at tage stilling til dem. Det er vigtigt, at du er tydelig omkring, hvad du ønsker kommunens hjælp til.

Brug tjeklisten til at danne dig et overblik.
Når du skal til møde med kommunen, er det en god idé at skrive lidt ned forinden:

  • Hvad er situationen lige nu?
  • Hvad har jeg brug for hjælp til?
  • Hvad vil jeg gerne?

Du kan eventuelt skrive lidt ned og tage med, så du er sikker på at få sagt og spurgt om alt det, du gerne vil. Du kan også have en ven, et familiemedlem eller en neutral bisidder med til møder med kommunen.

Kommunen kan sjældent tage stilling til din henvendelse samme dag. Hav derfor tålmodighed og kontakt din kommune, hvis du er i tvivl om noget.

Du kan bruge borger.dk til at undersøge regler og muligheder.