Kontanthjælp og social pension

Kontanthjælp og social pension

Hvis du er på kontanthjælp afhænger dine rettigheder af din alder.

Hvis du er under 30 år og har en uddannelse, og kommunen vurderer, at du jobparat, har du ret til kontanthjælp på den lave ungesats.

Hvis du er under 30 og ikke er i stand til at arbejde, er du aktivitetsparat og får mere i kontanthjælp. Som aktivitetsparat har du ret til en koordinerende sagsbehandler, der skal hjælpe dig med at sikre at din sag bliver koordineret på tværs af forvaltningerne. Du kan bl.a. få en mentor som følger dig.

Hvis du er over 30 år, får du den samme ydelse uanset om kommunen vurderer, at du er jobparat eller aktivitetsparat.

Som tommelfingerregel kan du kun få førtidspension, hvis du er over 40 og din arbejdsevne er varigt nedsat.

Er du yngre, skal din arbejdsevne være væsentligt nedsat. Du skal have gennemført mindst 1 ressourceforløb af mindst 1 års og max 5 års varighed, som har gjort det klart, at du uanset støtte og evt. flexjob ikke vil være i stand til at blive selvforsørgende.

Desuden skal du have modtaget længerevarende offentlig ydelse, deltaget i aktivering eller revalidering uden at dette har forbedret din arbejdsevne.

Hvis du er i tvivl om reglerne, kan du spørge din sagsbehandler på jobcentret eller på www.k10.dk hvor mange andre i samme situation, deler deres erfaringer.

Læs om kontanthjælp på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside

Læs om fleksjob på borger.dk