Mangler du en bolig?

Bolig

Hvis du har mistet din bolig før eller under indlæggelsen – er flyttet fra kæresten, har sagt din lejlighed op eller er blevet sat ud – så kontakt din kommunes boliganvisning for råd og vejledning.

Mangler du et sted at sove her og nu bliver det måske et herberg eller et pensionat. Ingen af delene er en varig løsning. Derfor skal du tale med boliganvisningen, der i visse tilfælde kan anvise dig en bolig i et alment boligselskab eller hjælpe dig med at blive skrevet op.

Du må forberede dig på, at der kan være lang ventetid.

Bofællesskaber & botilbud

Hvis du har et ønske om særlig støtte i dagligdagen, og kommunen skønner, at du har brug for det, kan du få plads i et bofællesskab eller botilbud. Her kan du bo midlertidigt eller i en længere periode.

I et bofællesskab eller opgangsfællesskab får du dit eget værelse eller lejlighed, men er ikke alene. Dine naboer har prøvet lidt af det samme som dig. Der er medarbejdere, der kan støtte dig i dagligdagen.

I et botilbud har du også din egen bolig, men her er der meget mere støtte om dagen, og der er personale aften og nat.