Guide til din kommune

Kommunen og jobcentret

Ved en udskrivelse er der ofte mange praktiske spørgsmål, som er svære at tackle alene, fx at få styr på økonomi og bolig.

Måske er du i tvivl om, hvordan du kan fortsætte på din uddannelse eller begynde på job igen. Måske har du brug for støtte i dagligdagen, et helt nyt sted at bo eller at være sammen med andre, hvor du kan lave noget, som du synes er spændende.

Brug tjeklisten til at danne dig et overblik over din hverdag.

Din kommune har pligt til at hjælpe dig. Men selvom du er syg, har du også forpligtigelser overfor kommunen – især hvis du får kontanthjælp eller dagpenge. Læs mere om det emne, som er vigtigst for dig lige nu:

Husk! Reglerne ændrer sig ofte på dette område. Tjek de aktuelle muligheder/regler sammen med din sagsbehandler.

Recovery-terapeut, Claus Bech Nielsen, fortæller hvordan udskrivningssamtalen kan bruges til at få styr på, hvordan du kommer videre til det rigtige tilbud i social psykiatrien, som hører under kommunen.

Det kan være svært at have overblik og kommunens krav og tilbud. Tal med din sagsbehandler om det. Illustration: Lais Christensen

Det kan være svært at have overblik og kommunens krav og tilbud. Tal med din sagsbehandler om det. Illustration: Lais Christensen