Foreninger for dig

Foreninger for dig – hvis du har lyst

Der er noget for dig. Og der er brug for dig og dine erfaringer.

Der findes mange forskellige foreninger, hvor du kan lave noget sammen med andre, der kender til de samme problemer som dig, og hvor du ikke behøver forklare så meget om din psykiske sårbarhed. Mange af foreningerne henvender sig også til pårørende og andre interesserede.

Foreningerne er listet alfabetisk


ADHD-foreningen

Arbejder for at forbedre forholdene for mennesker med ADHD og deres pårørende. Foreningens hovedopgave er at øge forståelsen for ADHD og de udfordringer, der følger med. Foreningen tilbyder netværksgrupper, rådgivning, foredrag og kurser for mennesker med ADHD, pårørende og fagpersonale. Se en liste over lokalforeninger og aktiviteter på hjemmesiden.

Telefon: 70 21 50 55
E-mail: info@adhd.dk


Angstforeningen

Landsdækkende patientforening for mennesker med ikke-psykotiske angstlidelser. Arbejder for at udbrede viden, varetage angstes interesser samt støtte og rådgive angste og deres pårørende. Angstforeningen tilbyder telefonrådgivning, samtalelinje, selvhjælpsgrupper, debatforum og foredrag. Læs mere på hjemmesiden

Telefon: 70 27 13 20
E-mail: info@angstforeningen.dk


Bedre Psykiatri – Landsforeningen for pårørende

Er for alle, der kender et menneske med psykisk sygdom. Hvad end det er som forældre, søskende, ven, ægtefælle, barn eller kollega. BEDRE PSYKIATRI har mange lokalafdelinger, som varetager pårørendes interesser lokalt og regionalt, og afholder lokale foredrag og arrangementer. Du kan blive frivillig i BEDRE PSYKIATRI.

Telefon: 53 52 99 00
E-mail: info@bedrepsykiatri.dk


Borderlinenetværket

For mennesker med Borderline personlighedsforstyrrelse, pårørende og andre interesserede. Driver fora på Facebook, hjemmeside og irl-grupper. Meget foregår på Facebook, så netværket aldrig er langt væk. Borderlinenetværket har fora for pårørende, tilbyder telefonrådgivning, foredrag og gennemfører undervisning. Du kan blive frivillig.

Kontakt Borderlinenetværket


Depressionsforeningen

For mennesker med depression eller bipolar lidelse og deres pårørende. Foreningen ønsker at øge kendskabet til – og viden om – depression og bipolar lidelse. DepressionsForeningen tilbyder bl.a. lokale grupper, telefonrådgivning, foredrag, kurser og sommerhøjskole. Også hvis du er pårørende. Du kan blive frivillig i DepressionsForeningen

Telefon: 33 12 47 27
E-mail: sekretariat@depressionsforening.dk


Foreningen Outsideren

Udgiver artikler gennem hjemmeside og Facebook. Foreningen arbejder for at udbrede kendskabet til sindslidelser ved at lade dem, der selv har erfaringer fra psykiatrien, komme til orde. På Outsideren er der mulighed for at arbejde som frivillig med tekst, foto, layout og administrative opgaver. Det er en god idé, at du tænker over, hvad du har lyst til og hvor megen tid, du er indstillet på at bruge som frivillig. Som frivillig vil du løbende blive tilbudt uddannelse og sparring fra fagfolk. Outsideren er en af de drivende kræfter bag udskrevet.dk og Udskrivningsguiden.

Telefon: 81 11 76 64
E-mail: redaktion@outsideren.dk


Landsforeningen Autisme

For mennesker med autisme, deres pårørende og fagfolk. Arbejder på at forbedre forholdende for mennesker med autisme og deres pårørende. I kredsforeningerne kan medlemmerne arbejde frivilligt, når de har overskud til det. Kredsene laver arrangementer, netværksgrupper og arbejder med lokalpolitik. Medlemmer kan blive vejledt ift. lovgivning og rettigheder. Kontakt foreningen for at høre mere.

Telefon: 70 25 30 65
E-mail: kontor@autismeforening.dk


Landsforeningen for efterladte efter selvmord

Foreningen arbejder for at sikre hjælp og støtte til de efterladte og andre, der berøres af selvmord (behandlere, lokoførere, o.l.). Foreningen ønsker at inddrage de efterladte i sorgarbejdet og som ressource i det støttende arbejde og bidrage til at forebygge selvmordsadfærd. Foreningen har kontakttelefon, selvhjælpsgrupper, sorggrupper for børn og lokalafdelinger.

Telefon: 70 27 42 12


LAP – Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere

Er for dig, der er eller har været i psykiatrisk behandling og som ønsker gensidig støtte, fælles initiativer samt at gøre en politisk indsats for at varetage psykiatribrugeres interesser. LAP har både lokale og regionale foreninger, der løbende arrangerer aktiviteter. LAP samarbejder med Vendepunktskurserne.

Telefon: 66 19 45 11
E-mail: lap@lap.dk


LMS – Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade

Støtter, rådgiver og giver information hvis du er ramt af spiseforstyrrelse eller selvskade – også for pårørende og fagpersoner. LMS ønsker at skabe opmærksomhed omkring spiseforstyrrelser og selvskade for at forbedre behandling og omsorg efter behandling. LMS afholder foredrag, workshops og arrangementer om spiseforstyrrelser og selvskade. Du kan blive frivillig i LMS

Telefon: 35 36 49 13
E-mail: info@lmsos.dk


PsykiatriFonden

PsykiatriFonden arbejder med oplysning og åbenhed for at nedbryde tabu, uvidenhed og gøre det mere accepteret at have en psykisk sygdom. PsykiatriFonden holder kurser, møder og uddannelser, underviser elever i folkeskole og på ungdomsuddannelser og udgiver bøger. PsykiatriFonden yder psykologisk rådgivning, har børnegrupper til børn af psykisk syge forældre og tilbyder afklaring og psykoedukation til mennesker med psykiske sygdomme samt giver net- og telefonrådgivning.

Telefon: 39 29 39 09
E-mail: pf@psykiatrifonden.dk


Psykiatriforeningernes fællesråd i Region Hovedstaden

Samler alle psykiatriforeningerne i Region Hovedstaden. Vi arbejder for, at borgere og deres pårørende, der har brug for psykiatrien, i fællesskab kan få indflydelse og være med til at udvikle psykiatrien. Fællesrådet arbejder tæt sammen med regionrådsmedlemmerne og ledelsen af psykiatrien i Region Hovedstaden. Du kan blive medlem og få indflydelse i et af de lokale psykiatriske centres dialogfora ved at kontakte Fællesrådet. Fællesrådet er en af de drivende kræfter bag udskrevet.dk og Udskrivningsguiden.

E-mail: psykiatriforening.formand@gmail.com


PsykiskSårbar

På PsykiskSårbar.dk kan du få viden om bl.a. mærkesagerne for børn og unge, recovery, arbejdsliv og rettigheder. Du kan også læse nyheder fra psykiatrien. PsykiskSårbar.dk drives af det Sociale Netværk, der udgøres af foreningen Det Sociale Netværk og PsykiatriNetværket, som er 14 organisationer på psykiatriområdet. Du kan blive frivillig og hjælpe til med at gennemføre Psykiatritopmødet, der afholdes hvert år den første lørdag i oktober.

Telefon: 50 84 68 46
E-mail: info@psykisksaarbar.dk


SIND

Arbejder for trivsel, forebyggelse og rehabilitering. Mennesker med psykisk sygdom og deres pårørende skal kunne udleve deres drømme og realisere et godt liv. Sindslidelser er en fælles udfordring for sindslidende, pårørende og professionelle. SIND arbejder for at samle disse grupper. SINDs medlemmer er sindslidende, pårørende og andre med interesse for området. Sind har en ungdomsorganisation, en regionskreds og 14 lokalafdelinger med mange forskellige aktiviteter. SIND har også gratis rådgivninger, gruppeforløb og en bisidderordning. Du kan blive frivillig i SIND

Telefon: 35 24 07 50
E-mail: landsforeningen@sind.dk

boldcollage

De fleste foreninger har aktiviteter og tilbud, hvor du kan deltage, som du er. I mange foreninger er det også muligt at arbejde frivilligt. Her kan du bruge dine erfaringer som psykisk sårbar på en konstruktiv måde. Dine erfaringer bliver en del af din styrke.

Mange, der har været indlagt, har haft stor gavn af at deltage i et fællesskab, hvor folk ved, hvad du slås med og har erfaringer med, hvordan man bedst kommer videre i livet.