Udskrivningssamtalen

Udskrivningssamtalen

Før du bliver udskrevet, skal du have en udskrivningssamtale. Brug den til at få klarhed over, hvordan din behandling fortsætter efter udskrivelsen. Du kan også høre, hvordan du kan forvente, at behandlingen hjælper dig i din hverdag. Spørg, hvis du ikke kender de ord, der bruges. Tjek om der er særlige risici eller bivirkninger, hvis du fortsat skal have medicin.

Udskrivningssamtalen skal også handle om, hvilken støtte du kan få fra din kommune eller jobcenter, hvis du har problemer vedrørende bolig, økonomi, uddannelse, arbejde eller dit hverdagsliv.

Din kontaktperson kan deltage i udskrivningssamtalen. Det er en god idé, at du selv inviterer nogen med til udskrivningssamtalen – en ven, et familiemedlem eller hvem du nu føler dig tryg ved.

Det kan også være en neutral bisidder og gerne en sagsbehandler fra din kommune eller jobcenter.

Hvem der skal med, kan du drøfte med din kontaktperson. Du kan også på forhånd bede din kontaktperson om at bringe bestemte emner op til udskrivningssamtalen, hvis du selv har svært ved det.

Til samtalen kan du spørge om hvad som helst, du er i tvivl om. Vær opmærksom på, om de ting, der er vigtige for dig, bliver drøftet. Måske har personalet overset det, der er vigtigst for dig. Og husk, at du skal sige til, hvis du er uenig i beslutningen om udskrivelse.

Inden du forlader afdelingen, kan dit udskrivningskort blive udfyldt. Der skal stå dato for næste behandlingsaftale, evt. aftaler i kommunen og oplysninger om nærmeste akutmodtagelse.

Læs også om udskrivningsaftaler og koordinationsplaner på Sundhed.dk

Se også Din tjekliste

Tidligere patient Will F. Lopez fortæller, hvad der er vigtig for ham, at der er styr på før udskrivelse.

Recovery-terapeut Claus Bech Nielsen fortæller om, hvad en udskrivningssamtale skal bruges til.

Psykiatrisk afdelingssygeplejerske, Elisabeth Svenningsen fortæller, hvad der foregår under en udskrivningssamtale