Din tjekliste

Om Tjeklisten

Brug tjeklisten til at holde styr på de praktiske ting, så du ikke skal tænke på så meget:

 • Få styr på dine aftaler
 • Sikre, at din behandlingsplan giver mening for dig
 • Få talt om det, der er vigtigst for dig, inden du bliver udskrevet

Læs mere om hvad du kan overveje i forhold til din hverdag.

Din Tjekliste

Arbejde og uddannelse

 1. Har du et job eller en uddannelse du vil tilbage til?
  Skriv aftaler med arbejdsplads eller uddannelsessted ned
 2. Skal der sættes noget i værk, for at du kan få et arbejde eller komme i gang med en uddannelse?
  Skriv aftaler med jobcentret ned
 3. Har du et sted at gå hen om dagen, hvis du ikke er i job eller under uddannelse?
  Hvis nej, kontakt din kommune eller en forening.

Økonomi

 1. Har du en stabil indtægt? Ved du, hvad du skal gøre for ikke at miste din nuværende indtægt – løn, kontanthjælp, syge- eller arbejdsløshedsdagpenge?
  Skriv aftaler med arbejdsgiver, jobcenter og a-kasse ned.
 2. Har du overblik over gamle regninger og penge nok til at klare hverdagen??
  Hvis nej, så tal med en sagsbehandler i din kommune.

Bolig

 1. Ved du hvor du skal bo?
  Skriv aftaler med boligselskab/vicevært/boliganvisningen/andre ned
 2. Er der styr på huslejeindbetalingerne?
  Hvis nej, så tal med sagsbehandleren i din kommune

ADVARSELSTEGN – HVIS DU ER BANGE FOR AT FÅ DET DÅRLIGT IGEN.

 • Har du tænkt over, hvordan du kan tage en krise i opløbet?
 • Hvad oplever du typisk når du er ved at få det dårligt
  Noter det ned
 • Personer og steder du kan henvende dig:
 • Er det muligt at lave en kriseplan, der hvor du er indlagt?
 • Aftaler med personalet hvis du får det dårligt

Tal med din kontaktperson, en mentor eller andre, du føler kan være en hjælp.

Icon
Tjekliste - Få overblik over din udskrivelse

Psykiatrisk afdelingssygeplejerske, Elisabeth Svenningsen fortæller om vigtige aftaler, som skal laves, mens du er indlagt.

Medicin, terapi og anden psykiatrisk behandling

 • Er du klar over, hvad din fortsatte behandling går ud på? Hvilken medicin og terapi, du skal have. Hvilken virkning, der forventes og evt. bivirkninger?
 • Har du en kopi af din behandlingsplan?
 • Har du dine recepter, og kan du overskue at tage din medicin som planlagt – har du brug for en medicinboks eller dosispakker fra apoteket?
 • Har du evt. søgt medicintilskud?

Hvis nej, så tal med den læge, der har behandlingsansvaret, imens du er indlagt eller efter udskrivelsen.

Din hverdag

Hvordan er det derhjemme? Er der noget, du kan gå i gang med? Skal der gøres rent, vaskes tøj eller købes ind?

 • Har du et sted at gå hen om dagen, hvor der sker noget?
  Hvis nej så kontakt din kommune eller forening
 • Skriv aftaler med familie og venner ned
 • Skriv aftaler med kommunen ned
 • Skriv aftaler ned om det, du har lyst til