Tanker og følelser i forbindelse med indlæggelsen

Tanker og følelser i forbindelse med indlæggelsen

Hvordan mennesker tackler en indlæggelse er vidt forskelligt. Nogle lader det blive en vigtig del af deres identitet. Andre skynder sig tilbage på arbejde uden at lægge særlig meget i, hvad der er sket.

For de fleste efterlader en indlæggelse dog spørgsmålet, om man nu er blevet en anderledes person. Om man vil kunne passe sit studie eller tage ansvar for sin familie igen. Er man er skør, farlig eller noget helt tredje?

Det er langt mere almindelige følelser, end man skulle tro, og mange har brug for hjælp til igen at se sig selv på en positiv måde og acceptere sig selv som den, man er.

Til det kan psykologer og rådgivninger være gode.

Hvis det er svært for dig at acceptere, at du har været indlagt, eller du er meget i tvivl om, hvad indlæggelsen betyder for dig, kan det være en god ide at snakke med nogen, du har tillid til.

Du er stadig dig selv – uanset diagnosen

Du er ikke alene om at have fået en psykiatrisk diagnose. Du er heller ikke alene, hvis du har det svært med den. For hvad betyder sådan en? En diagnose siger ikke noget om, hvem du er som menneske.

Diagnosen er kun din behandlers vurdering af, hvad du fejler her og nu – og ikke andet. Du er stadig den samme dig. Desuden sker det ofte, at en diagnose bliver ændret undervejs. Mange er senere i livet kommet helt af med deres diagnose.

Hvad skal jeg sige til mine omgivelser?

Psykiatriske indlæggelser skyldes næsten altid meget personlige begivenheder i ens liv. Derfor er det fuldstændigt op til dig, om du vil fortælle andre, at du har været indlagt eller at du tager medicin og om andre skal kende din diagnose. Du bestemmer, og kan frit vælge, hvem der skal vide hvad om dig.

Brug relationskortet til at få overblik over menneskene i dit liv – og hvad du har lyst til at lave sammen med dem.

En indlæggelse er en livsomvæltende begivenhed – Irene Oestrich, Psykolog og Ph.d. på Center for kognitiv terapi i Region Hovedstaden.