Psykologhjælp og terapi

Psykologhjælp og terapi

Er samtaler, der tager udgangspunkt i, hvad du selv mener, oplever, føler og gør. Terapien kan foregå individuelt eller i grupper.

Der er mange forskellige typer af terapi, f.eks. kognitiv, psykodynamisk, musik- og kunstterapi. At du deltager aktivt er en forudsætning for et godt forløb. En anden form er miljøterapi, hvor du sammen med andre laver mad, køber ind eller har sociale aktiviteter. Terapien ledes af en psykolog, psykiater, sygeplejerske, ergoterapeut eller socialpædagog.

Tal med din læge om, hvilken form for terapi, der evt. vil kunne være en god støtte for dig.

Find behandler:

Find behandler

Brug denne app til at finde bl.a. psykologer. Vær opmærksom på at nogle former for psykologhjælp, skal du selv betale for.

2 thoughts on “Psykologhjælp og terapi

  1. Pingback: Indlagt | Recovery Netværket

  2. Pingback: Hvad er psykiatrisk behandling | Recovery Netværket

Der er lukket for kommentarer.