Nedtrapning

Nedtrapning

Der findes kun begrænset viden om, hvorvidt det er forsvarligt at trappe ned i medicin, når man er i psykiatrisk behandling.

Det følgende henviser til 3. parts indhold fra håndbogen “En Sikker Vej ud af psykofarmaka,” der er udgivet af LAP (Landsforeningen af Psykiatribrugere) i 2014.

Vejledningen blev trykt første gang i USA i 2007 og indeholder råd og vejledning til mennesker, der går med tanker om at trappe ned på – eller helt ud af – deres medicinforbrug. Den er skrevet af den amerikanske terapeut Will Hall i samarbejde med en lang række behandlere og brugere.

Medicinering kan somme tider hjælpe dig med at fungere på arbejde, i skolen og i dit liv, hvilket er specielt praktisk, hvis du ikke kan ændre på disse ting. Et arbejde kan kræve, at du står op om morgenen og undgår større stemningsudsving, og socialt samvær kan kræve, at du undgår følelsesmæssigt ladede reaktioner og overfølsomhed.

Som regel er langsom udtrapning bedst; det giver din hjerne tid at vænne sig til at skulle undvære stoffet.  Hurtig udtrapning giver ikke din hjerne tid nok til at tilpasse sig, og du risikerer  at opleve langt værre abstinenssymptomer.

Klik for at læse mere

Klik for at downloade vejledningen “En sikker vej ud af psykofarmaka”

Projekt Din Gode Udskrivning kan ikke tage ansvar for brug af vejledningen. Nedtrapning bør altid ske efter aftale med din læge.

(Siden er opdateret 30. april 2019)

Pages from EnSikkerVejUdAfPsykofarmaka_dk