Din behandlingsplan

Din behandlingsplan – en del af din indlæggelse og udskrivelse

Din kontaktlæge skal i samarbejde med dig udarbejde en behandlingsplan for dig. Det skal ske senest en uge efter, du er blevet indlagt. Planen bliver løbende justeret.

Du kan brug behandlingsplanen til at få overblik over, hvorfor du er i psykiatrisk behandling, og hvad du ønsker behandlingen skal gøre for dig. Behandlingsplanen skal også dække de ting, der er vigtige for dig, efter du er udskrevet.

Behandlingsplanen bør som minimum indeholde:

  1. Din foreløbige diagnose, herunder både psykiske og fysiske symptomer.
  2. Eventuelle undersøgelser, du stadig skal til.
  3. Hvad der påtænkes af behandling, herunder evt. medicin og psykoterapi.
  4. Evt. problemer med bolig, økonomi, uddannelse, arbejde eller dit hverdagsliv, der skal løses, for at din hverdag kan fungere.
  5. Målet for behandlingen – for eksempel at blive mindre angst eller komme ud af psykosen.
  6. Dine mål med behandlingen – hvad skal indlæggelsen hjælpe dig til at kunne.
  7. Dato for opfølgning på behandlingsplanen, og hvem der har ansvaret for det

Husk at få behandlingsplanen med dig

Få en kopi af behandlingsplanen, hver gang den bliver opdateret. Så kan du i ro og mag finde ud af, om du har spørgsmål til den.

Brug også behandlingsplanen til at tale med din kontaktperson om, hvad personalet kigger på, når de vurderer, om du er klar til at blive udskrevet. Så er du ikke i tvivl om hvad der foregår, og kan koncentrere dig om at få det bedre.

Se også Udskrivningssamtalen.

Psykiatrisk afdelingssygeplejerske, Elisabeth Svenningsen fortæller om vigtige aftaler, som skal laves, mens du er indlagt


RHP-Udskrivningskort-2014

Inden du forlader afdelingen, kan personalet udfylde dit udskrivningskort med dato for næste behandlingsaftale, evt. aftaler i
kommunen og oplysninger om nærmeste
akutmodtagelse.

Udskriv Udskrivningskort