Information er behandling

Får du den information du har brug for – eller blot den information, andre har brug for at give dig?

Af forarbejdet til ”Ungekompasset” det Sociale Netværk lancerede i august 2011, fremgår det, at det ikke kun er i forbindelse med psykiatriske udskrivninger, at information har det med, at gå sine egne veje.

Ungekompasset er en landsdækkende database over støttetilbud til unge, og indeholder oplysninger om mere end 1500 tilbud i hele landet.

Projektet blev iværksat, fordi en række interview med unge pegede på, at afgørende viden om den rette hjælp og det rigtige tilbud, næsten altid var noget de unge løb ind i tilfældigt – Hvis de da overhovedet fandt det, de havde brug for.

Information er noget rod

At det i høj grad er tilfældigt, om man ved en udskrivelse får den information man har brug for, er slet ikke mystisk. Socialkontoret oplyser om det, socialkontoret synes er vigtigt. Lægen giver den information, lægen synes der skal gives. Jobcenteret informerer om ….

Informationen skabes lokalt, og skal derefter fungere i en kompleks verden. Det betyder, at odds’ne for, at du får den information, der passer til dig, når du har brug for den, er meget små.

Selvom det at informere godt er en betydelig udfordring i alle sammenhænge, er det en særlig vigtig opgave i psykiatrien. Her er kvaliteten af information ikke bare vigtig.

At der gives god og rigelig information om de rettigheder og valgmuligheder man har, herunder mulighederne for støtte i forskellige situationer, er afgørende:

Spørger du mennesker, der selv har erfaring med at komme sig, fortæller de, at god hjælp består af mere end den rigtige medicin. De fortæller om en hjælp, hvor de selv har haft noget at sige, og har følt sig som en del af det, der foregik. En hjælp der har givet mening for dem – og som er foregået i et sprog, hvor de selv har kunnet være med.”

(uddrag fra Udskrivningsguiden, der ligesom denne side, skal støtte dig til den bedst mulige udskrivelse)

holding-hands-hd-wallpapers

Recovery – at komme sig af sin sindslidelse – er i de senere år blevet en integreret del af hverdagen flere steder i behandlings-psykiatrien og  kommunerne. Det har øget behovet for at informere den enkelte borger om det, der er vigtigt for den enkelte – i et sprog, der er til at forstå.

Sagt firkantet, er kvaliteten af den information, der gives, i sig selv, et vigtigt parameter for god recoveryorienteret støtte.

Hvem informerer bedst?

Udskrivningsguiden, der er støttet af blandt andet Trygfonden, er et resultat af samarbejdet mellem en række bruger- og pårørendeorgani­sationer og Region Hovedstadens Psykiatri. Der er brugt tre år på at inddrage psykiatribru­gere, pårørende og stort set alle faggrupper der arbejder med udskrivninger til dagligt.

Det særlige ved samarbejdet har været muligheden for at bringer forskellige indfaldsvinkler sammen, med udgangspunkt i behovet hos en psykiatrisk patient, der skal udskrives.

Processen har afdækket et behov for, at faktuelle oplysninger ledsages af en beskrivelse af, hvordan man som menneske oplever den situation oplysningerne omhandler. Det betyder, at den første oplysning man møder i psykiatrien ”Du er nu blevet indlagt på en psykiatrisk afdeling,” gerne må ledsages af ”Du gør dig sikkert en masse tanker om hvad indlæggelsen vil betyde i dit liv.”

Denne kombination af instrumentel og eksistentiel information, kan reelt kun skabes i et samarbejde mellem parter, der hver især ved, hvad de taler om. Og derfor, hvis psykisk sårbare skal have den rigtige information, er det hensigtmæssigt at have løbende samarbejder mellem region, kommune og bruger- og pårørendeforeninger.

Projekt din Gode Udskrivning drives i et samarbejde mellem lead-partner AskovFonden og bruger-pårørendeforeningerne Foreningen Outsideren og Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden. Projektet er etableret i samarbejde med Region Hovedstadens Psykiatri.

DGU-og-partnere