Hvad lærte vi i projekt Din Gode Udskrivning

Anbefalinger - Peer-støtte
fastansat

SÅDAN KAN DU LYKKES MED PEER-STØTTE! Opsamling og anbefalinger for rekruttering, optræning og support

PEERS SOM UNDERVISERE
gode-ideer-brug-peers

PEERS ER GODE UNDERVISERE: Projekt Din Gode Udskrivning har i perioden 2013-2015 undervist patienter og personale på psykiatriske centre i Region Hovedstadens Psykiatri.

EEB's evaluering 2015
evalueringer
FRYGTEN FOR ENSOMHED FYLDER MEST VED UDSKRIVELSE: Læs Region Hovedstadens Psykiatri’s evaluering af Udskrivningsguiden

BRUG OG DEL

Du må gerne gengive indhold og materialer fra denne side, blot med tydelig kildeangivelse. Da det er vigtigt for os, at indholdet bliver brugt i overensstemmelse vores principper, vil vi bede dig kontakte os, hvis du ønsker at bruge en større bid.

Kontakt:

Klavs Serup Rasmussen
ksr@detsocialenetvaerk.dk

Hvad kan du bruge siden til?

Denne side indeholder erfaringerne fra projekt Din Gode Udskrivning, der i 2013-2015 optrænede peers til at gennemføre undervisning på psykiatriske centre i Region Hovedstadens Psykiatri om gode udskrivelser.

Udskrevet.dk og Udskrivningsguiden skal hjælpe dig med at få mest muligt ud af indlæggelsen – og med at komme godt videre, når du er udskrevet.

Hvad nu?

Erfaringerne fra Udskrivningsguiden og optræningen af peers lever videre i:

  • Projekt “Peers som Brobyggere” i Region Sjælland
  • Projekt “Utskrivningsguiden” i Skåne
  • “Recoverycafeer” & “Recoverycafeer for pårørende” (SIND)
  • Projekt ”Peer-støtte i Region Hovedstaden,” der i 2016-2018 skal afprøve peer-støtte i kommunale og regionale tilbud.

Projekt “Peer-støtte i Region Hovedstaden,” drives af et partnerskab bestående af Region Hovedstadens Psykiatri samt kommunerne København, Rudersdal og Helsingør. Bruger- og pårørendeforeninger er repræsenteret gennem Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden og Foreningen Det Sociale Netværk, der også fungerer som sekretariat for projektet.

Se mere på www.peerstøtte.dk