Guide til et godt hverdagsliv – Recovery på din måde

Projekt Din Gode Udskrivning skal i 2014-2015 udarbejde ”Guide til et godt hverdagsliv – Recovery på din måde,” der skal styrke patienter i Region Hovedstadens Psykiatri, i selv at arbejde aktivt for at komme sig og genskabe hverdagen under og efter et behandlingsforløb.

Målgruppen for recoveryguiden er borgere, der pga. deres psykiske lidelse er i kontakt med Region Hovedstadens Psykiatri. Ud over kontakt med behandlingspsykiatrien vil målgruppen typisk have kontakt med egen læge/speciallæge samt kommunens sociale, uddannelses- og arbejdsmarkedsrettede indsatser.

Recoveryguiden udarbejdes med støtte fra Region Hovedstadens Psykiatri. Målet er at understøtte borgerens personlige mål, ressourcer og muligheder for at tage ejerskab over sit behandlings- og rehabiliteringsforløb. Recoveryguiden skal derfor indeholde forhåndsviden og relevante personlige redskaber, der skal sikre et konstruktivt samarbejde med de forskellige indsatser, målgruppen møder.

Signpost along the road to recovery.

Borgeren i førersædet

Udviklingen af recoveryguiden sker i hele 2014, med først en kortlægning af eksisterende praksisser og litteratur, samt interviews med relevante brugere og medarbejdere.

Analysefasen skal fokusere på hvordan guiden kan støtte den enkelte patient i, at anvende sine behandlingsmuligheder bedst muligt, og skabe håb om bedring gennem viden om mestringsstrategier og recovery.

Projektet skal have opmærksomhed på pårørendes behov for kontakt, information og vejledning. Slutproduktet ”Guide til et godt hverdagsliv” skal kunne fungere både som et selvhjælpsværktøj til støtte for borgerens recovery og rehabiliteringsproces, og som en fælles platform for samarbejdet mellem borger og medarbejdere i region og kommune.
Udarbejdelsen af recoveryguiden påbegyndes i oktober 2014, og forventes afsluttet i marts 2015.

Samskabelse mellem brugere og medarbejdere

Recoveryguiden og projekt Din Gode Udskrivnings andre aktiviteter indgår som en del af Region Hovedstadens Psykiatris strategi for brugerdeltagelse, der blev lanceret i marts 2014.

Ved gensidigt at trække på erfaringer og viden, muliggør dette organisatoriske samarbejde en fælles indsats – her i form af recoveryguiden – der forholder sig helhedsorienteret til borgerens behov, situation og betingelser for at modtage information. Dette samarbejde foregår på alle niveauer i regionen, og udvikles løbende.
Kontakt os

Har du kommentarer, erfaringer eller spørgsmål til recoveryguiden, er du velkommen til at kontakte os:

Projektleder Klavs Serup Rasmussen på klavs[at]udskrevet.dk.

Projekt ”Din Gode Udskrivning” er etableret af tidligere patienter og pårørende fra Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden og Foreningen Outsideren, og drives i samarbejde med AskovFonden – se mere her.