Akutteam – psykisk førstehjælp

Akutteam – psykisk førstehjælp

Akutteam er et alternativ til en akut indlæggelse og kan komme hjem til dig for at yde en hurtig psykiatrisk indsats.

Personalet kan inden din udskrivelse tilknytte dig et akutteam, og du kan også selv kontakte akutteamet. Teamet arbejder tæt sammen med akutmodtagelsen og findes flere steder i Region Hovedstaden.

Du kan ikke selv vælge om du vil have et akut-team

Foto: Jette Nielsen

Foto: Jette Nielsen